Bliv selvstændig – Sådan gør du

Har du selv gået i længere tid med en spirende iværksætter i maven? Bliv selvstændig, og udlev dine drømme om at drive egen forretning. Med en selvstændig virksomhed kan du drive det vidt, du kan prøve at være din egen chef, og du kan ikke mindst høste frugten af dit hårde arbejde, når det lykkes.

I denne guide kommer vi rundt om de gængse selskabsformer og fordelene ved de enkelte hver især. Dernæst kigger vi på fordelene ved at starte selvstændig virksomhed, og sidst men ikke mindst finder du yderligere hjælp til at komme godt i gang med stiftelse af dit selskab.

Oversigt over de forskellige selskabsformer

Bliv selvstændig ved at stifte et selskab i den form, som passer bedste til dig: Der findes en række forskellige selskabsformer og virksomhedsformer i Danmark. Overordnet set opdeler vi de mange firmatyper i hhv. virksomhedsformer og selskabsformer.

Virksomhedsformer er personligt ejede virksomheder og tæller enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Begge to er virksomheder, hvor ejeren eller ejerne hæfter personligt for virksomheden.

Selskabsformer er kapitalselskaber og tæller bl.a. iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber. Her hæfter ejeren kun begrænset og dermed ikke 100% personligt.

Herunder ser du en kort beskrivelse af de fire mere anvendte virksomhedsformer:

 • Enkeltmandsvirksomhed – En enkeltmandsvirksomhed kan have én ejer. Det er gratis at stifte en enkeltmandsvirksomhed, men ejeren hæfter personligt og ubegrænset for virksomheden.
 • Interessentskab (I/S) – Et I/S har mindst to ejere, som både kan være personer og virksomheder. Denne virksomhedsform er også gratis at stifte, men her hæfter ejerne også ubegrænset og derudover solidarisk.
 • Iværksætterselskab (IVS) – Et iværksætterselskab kan stiftes for minimum DKK 1,00 i startkapital, hvor efter 25% af overskuddet lægges til side, indtil der er opnået en selskabskapital på DKK 50.000. Ejeren eller ejerne hæfter ubegrænset og højst for deres indskudte kapital.
 • Anpartsselskab (ApS) – Et ApS minder om et IVS rent driftsmæssigt. ApS-stiftelse kræver dog en startkapital på minimum DKK 50.000. Til gengæld har du lov til at kalde din forretning for ”Virksomhedsnavn ApS”, hvilket kan signalere mere seriøsitet over for investorer og leverandører.

Ud over de formelle og officielle selskabsformer finder du også forskellige typer af selskaber, hvad angår formålet. To hyppige eksempler er et driftsselskab og et holdingselskab.

Begge typer kan laves i form af f.eks. et IVS eller et ApS – det har ingen betydning. Det, der gør forskellen, er selve formålene med selskaberne. Hvor et driftsselskab bliver brugt til at drive den egentlige forretning, kan du bruge et holdingselskab til en række organisatoriske og hæftelsesmæssige fordele.

Få hjælp til stiftelse af dit selskab

Hos Ivsstiftelse.dk hjælper vi dig med at komme hurtigt og sikkert i gang med dit iværksættereventyr.

Vi tilbyder hjælp med følgende:

 

 • Det Offentlige Ejerregister
 • Digital ejerbog
 • Nem-ID
 • Ekstern advokat- og revisorhjælp
 • Forregistrering af dit selskab
 • Stiftelsesdokumenter

 

Bliv selvstændig

Bliv selvstændig med den egen virksomhed, og begynd at opbygge din forretning, så du kan udleve drømmen som iværksætter. Der er mange måder at blive selvstændig på, men uanset hvad, så skal du tage stilling til valg af selskabsform eller virksomhedsform.

I denne udvidede guide kigger vi nærmere på de mere detaljerede forskelle mellem de enkelte selskabsformer – hhv. iværksætterselskaber og anpartsselskaber.

Guiden dykker ikke ned i specifikationerne for personligt ejede virksomheder såsom enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Ønsker du at læse mere om disse virksomhedsformer, finder du en masse nyttig viden i Erhvervsstyrelsens guide over personligt ejede virksomheder.

Vi starter med at se på fordele og ulemper ved de 2 primære selskabsformer, hvorefter vi ser nærmere på, hvordan du kommer i gang med en selvstændig virksomhed i praksis.

Fordele og ulemper ved de 2 primære selskabsformer

Der findes groft sagt 3 overordnede selskabsformer i Danmark: Iværksætterselskabet, anpartsselskabet og aktieselskabet. Derudover findes der nogle mere særegne selskabsformer, som er mere specifikke. I denne guide kigger vi kun på iværksætterselskabet og anpartsselskabet, da aktieselskabet og de øvrige selskabsformer ikke egner sig lige så godt til nye iværksættere.

Herunder kan du læse meget mere om fordelene og ulemperne ved hhv. et IVS og et ApS, så du er klædt bedre på til at vælge netop din selskabsform til din virksomhed.

Fordele ved et IVS:

 • Hæftelse – På lang sigt er en af de helt store fordele ved et IVS den minimale grad af hæftelse. Først og fremmest hæfter du ikke personligt, og du hæfter kun begrænset. Det betyder i praksis, at du kun hæfter for den kapital, som du har skudt ind i selskabet. Går selskabet konkurs, kan kreditorerne derfor kun gøre krav på den indskudte kapital, men de kan ikke komme efter dine personlige værdier såsom bolig, bil osv. Denne fordel har du ikke med en personligt ejet virksomhed.
 • Lav startkapital – Den allerstørste fordel ved et IVS frem for et ApS er det minimale krav om startkapital. Hvor kravet for stiftelse af et ApS lyder på DKK 50.000 i startkapital, så kræves der kun sølle DKK 1,00 i startkapital, når du vil stifte et IVS. På den måde kan du komme i gang med dit firma langt hurtigere, nemmere og billigere.
 • Skattefordele – Eftersom iværksætterselskabet er et selskab ligesom anpartsselskabet, så kan du nøjes med at betale selskabsskat af det årlige overskud. Selskabskatten varierer lidt afhængig af politikerne, men den ligger typisk mellem 20-25%. Havde du valgt en personligt ejet virksomhed, ville der ikke blive skelnet mellem dig og virksomhed – i ville være den samme juridiske person -, og dermed ville du skulle betale fuld personskat af hele overskuddet.
 • Omdannelse til ApS – Med et IVS kan du altid senere omdanne selve selskabsformen til et ApS, hvormed du opnår relativ større troværdighed hos leverandører og investorer.

Ulemper ved et IVS:

 • Stiftelseskrav – En af de få, små ulemper ved et IVS er de forskellige krav ved stiftelsen. Når du vil lave en selvstændig virksomhed som et IVS, kræves der en række dokumentationer og registreringer hos det offentlige. Du kan dog altid få hjælp hos Ivsstiftelse.dk eller andre lignende virksomheder for et beskedent beløb – på den måde ved du, at al dokumenthåndteringen forløber korrekt og nemt.
 • Driftskrav – Når du stifter et selskab, herunder et iværksætterselskab, så er der en række beskedne krav til driften. Du skal bl.a. holde en årlige generalforsamling, hvor årsregnskabet skal godkendes. Derudover skal du have udfærdiget selve årsregnskabet, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Begge dele er dog relativt nemme og enkle at klare, da du dels kan fravælge revision og selv udfærdige og godkende regnskabet.

Fordele ved et ApS:

 • Hæftelse – Ligesom med et IVS har et ApS den store fordel, at du hverken hæfter personligt eller ubegrænset. Du hæfter kun for den indskudte kapital og skal derfor ikke frygte at gå personligt bankerot.
 • Skattefordele – Ligeledes kan du nyde godt af kun at betale selskabsskat af selskabets overskud, hvormed du opnår en højere likviditet, end du ville have gjort med en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S.

Ulemper ved et ApS:

 • Høj startkapital – I modsætning til et IVS kræves der minimum DKK 50.000 i startkapital for at stifte et ApS. Det kan være mange penge at skrabe sammen for nye iværksættere, hvorfor vi også anbefaler de fleste at starte med et IVS.
 • Stiftelseskrav – Samme krav gør sig gældende ved stiftelse af et ApS, som ved et IVS.
 • Driftskrav – Samme krav gør sig gældende ved drift af et ApS, som ved et IVS.

Sådan kommer du i gang med en selvstændig virksomhed

Når du skal i gang med en selvstændig virksomhed, foregår langt det meste af stiftelsesarbejdet og registreringsarbejdet inde på Virk.dk.

Du skal blot følge guiden og anvisningerne på hjemmesiden, mens du udfylder de nødvendige rubrikker med de rette informationer.

Du skal blot være opmærksom på, at selskabsformer som IVS og ApS kræver korrekt dokumenthåndtering og diverse registreringer såsom registrering i Det Offentlige Ejerregister, oprettelse af en selskabsbog o. lign.

Du er velkommen til at kontakte os hos Ivsstiftelse.dk, hvis du ønsker hjælp med papirarbejdet og registreringerne.