Det Offentlige Ejerregister er nu en realitet

Den 15. december 2014 trådte de nye regler om registrering af ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister i kraft.

Det betyder, at du foruden Ejerbog også skal registrere i Ejerregisterret. Ejerbogen skal fortsat ikke offentliggøres, men være tilgængelig for de offentlige myndigheder.

Nedenfor gennemgår vi, hvad du skal gøre for at opfylde de nye krav, og til at hjælpe dig med selve registreringen har vi lavet en manual du kan downloade nedenfor. Manualen er på samme tid også en vejledning til oprettelse af din digitale ejerbog som nu bliver digital.

 

Få overstået registreringen på 10 min

Vi har udarbejdet en vejledning i e-bogs form, der gør det nemt, hurtigt og sikkert for dig at registrere din virksomhed i Det Offentlige Ejerregister. Prisen er DKK. 49,- ex. moms.

 

e-bog digital EjerbogsregistrringDOWNLOAD VORES E-BOG NU!


Baggrund for reglerne

Reglerne udspringer af Selskabslovens §58, hvorved ejerskab på 5% eller mere i danske selskaber skal registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Dette betyder reelt at selskabets ejerbog nu bliver offentlig (bortset fra ejere med en andel under 5% og andre særtilfælde). Baggrunden for vedtagelsen er at øge tilliden til danske selskaber og øge myndighedernes kontrolmuligheder.

 

Hvem er omfattet af de nye regler

Alle aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber samt P/S’er skal registreres i ejerregistret.

 

Hvornår skal der registreres.

Fra og med den 15. december 2014 er der åbnet op for indberetning i Det Offentlige Ejerregister via Virk.dk.

Selskaber med en stiftelsesdato, der ligger før den 15. december 2014 skal registrere deres ejerforhold inden 6 måneder, dvs. inden den 15. juni 2015.

Hvis selskabets stiftelsesdato ligger senere end den 15. december 2014, skal ejerforholdet registreres senest 14 dage efter stiftelsen.

14-dages reglen gælder også ved ændringer i ejerforholdene (også for selskaber med en stiftelsesdato, der ligger tidligere end den 15. december 2014).

 

Kan jeg få tredjepart til at registrere for mig?

Det er selskabet, der har pligt til at foretage registreringen. Derfor kan det kun ske med et nøglekort tilhørende selskabet (medarbejder nøglekort) eller af en rådgiver der har fået fuldmagt.

Man skal derfor ikke være nervøs for at uvedkommende kan påberåbe sig ejerskab over sit selskab. Endvidere sikrer nøglekortet at myndighederne kan se, hvem der har foretaget registreringen.

 

Hvad skal registreres:

Ved registrering i Det Offentlige Register skal følgende oplysninger udfyldes:

  1. Selskabets kapital samt fordeling af andele og stemmer (eks. en nom. kapital på 125.000 fordelt på 125 andele og tilhørende stemmer)
  2. Oplysning om ejeres andele af den oplyste kapital jf. pkt 1
  3. Oplysning og identifikation af ejerne (cpr-nummer for privatpersoner og CVR-nummer for selskaber)

En ejer skal være enten en fysisk person eller et selskab. Man kan derved ikke angive enkeltmandsvirksomheder eller filialer.

 

Kan jeg foretage registreringen selv?

Selve gennemførelse af registreringen i Det Offentlige Ejerregister kan du sagten foretage selv, når der er tale om simple ejerforhold (dvs. ét selskab med én eller to ejere).

Eksempel på ét selskab med én ejer:

 

Holding selskab 2 ejere registreres i det offentlige ejerregister

 

Hvornår bør jeg få hjælp af en rådgiver?

Hvis ejerstrukturen i dit selskab er kompleks (dette er efter vores opfattelse tilfældet, når der også er indirekte ejerskab), bør du søge vejledning hos din rådgiver forud for registreringen:

Eksempel på ejerstruktur med indirekte ejerskab:

 

Kompleks og indirekte ejerskab ved registrering af ejere

 

Når ejerskabet i ovenstående ”Driftsselskab” skal anmeldes, skal man være opmærksom på, at der eksisterer et indirekte ejerskab. Indirekte ejerskab opstår, såfremt en kapitalejer ligeledes ejer indirekte andele via et ejerskab gennem en anden enhed. Det er tilfældet i ovenstående illustration med Ejer 1 (som både har et direkte ejerskab samt et indirekte ejerskab via Ejer 3).

 

Vil du have overstået registreringen nu?

Du kan selv udføre registreringen af virksomhedens ejere, og med vores e-bogs vejledning i hånden går du ikke galt. Prisen er DKK. 49,- ex. moms. og kan downloades her.

e-bog digital EjerbogsregistrringDOWNLOAD VORES MANUAL NU!