OBS! IVS’et blev afskaffet som selskabsform d. 9. april 2019, og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan dog stadig få gang i din forretning, bare under andre vilkår. Læs mere om dine muligheder på LegalDesk.dk.

Ejerregister – registrering af ejerforhold

Når du opretter et kapitalselskab (IVS, ApS eller A/S) skal visse ejere af selskabet registreres i et offentligt ejerregister hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk, hvilket nemt kan gøres i forbindelse med selve selskabsregistreringen. Formålet med ejerregisteret er at skabe gennemsigtighed om, hvem der er ejer af et selskab og hvordan ejerforholdet er fordelt og dermed forsøge at styrke indsatsen mod skattesvig og anden økonomisk kriminalitet. Der er tale om to typer af ejere, der skal registreres, det drejer sig om såkaldte legale ejere og reelle ejere.

Legal ejere:

  • Personer eller virksomheder, der direkte ejer mere en 5 % af selskabet

Reelle ejere:

  • Personer der ejer mere end 25 % af selskabet direkte eller indirekte
  • Personer der har mere end 25 % stemmerettigheder

Ejerbog skaber overblik 

Udover at selskabets ejere skal registreres offentligt, er det også et krav at kapitalselskaber har en ejerbog. Ejerbogen er til internt brug og skal indeholde information og alle ejere og deres ejerforhold, også ejere der ejer mindre end 5 % af selskabet. Derudover er det også et brugbart værktøj når legale og reelle ejere skal registreres.

Stift selskab gennem os og lad os stå for ejerregistrering

Når du stifter et selskab gennem os, modtager du alle nødvendige selskabsdokumenter, herunder ejerbogen. Derudover sørger vi også for, at de legale og reelle ejere bliver registreret på Virk.dk, hvis du bestiller registreringsservice. For at stifte et selskab skal du først afgøre, hvilken selskabsform du vil stifte, læs mere om de forskellige former her. Når du er afgjort hvilken selskabsform der matcher dine ønsker og ambitioner, skal du blot udfylde en online formular og bestille vores registreringsservice. Når du er tilfreds med dine svar, skal du betale og herefter modtager du straks alle de juridiske selskabsdokumenter, der skal underskrives med dit NemID. Herefter sørger vi for at selskabet og selskabets ejere bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Når registrering er gennemført, modtager du dit CVR-nummer og kan du gå i gang med at drive din virksomhed.