OBS! IVS’et blev afskaffet som selskabsform d. 9. april 2019, og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan dog stadig få gang i din forretning, bare under andre vilkår. Læs mere om dine muligheder på LegalDesk.dk.

Start IVS som holdingselskab

Du får:

 • Stiftelsesdokument
 • Egenerklæring
 • Vedtægter
 • Alle relevante registreringer
 • CVR-nr. inden for 24 timer*
 • Ejerbog
 • Underskriv sikkert med NemID
 • Privat dokumentarkiv

Køb IVS: Samlet pris: 1.768 kr.
ex. moms
Inkl. pris for registrering 399 kr.
Inkl. gebyr til staten (moms-fri) 670 kr.

*Bestillinger på selskabsregistrering lagt efter kl. 16 på fredage vil blive behandlet den følgende mandag. Der kan derfor i disse tilfælde være længere behandlingstid.

Dit nye IVS og CVR-nr. er klar inden for 24 timer*!

Går du med en drøm om at være selvstændig, kan vi let og hurtigt hjælpe dig i gang. Bestil dit IVS online, og modtag dit selskab komplet med CVR-nummer og alle nødvendige dokumenter.

Hvis du tilvælger registreringsservice, når du stifter dit selskab, kan du have dit selskab klar til drift inden for 24 timer, fra du indsender din bestilling.*  

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at sende os en e-mail eller ringe direkte på tlf.: +45 93 87 78 89.

Hvad er et holdingselskab?

Ide holdningselsskab

Mange tror, at et holdingselskab er sin egen unikke selskabsform, men det er ikke tilfældet. Et holdingselskab kan være et IVS, ApS eller et A/S, og dets primære funktion er at eje et andet kapitalselskab – et såkaldt driftsselskab. Der er derfor typisk ikke nogen reel aktivitet i et holdingselskab andet end, hvis der skal flyttes rundt på kapital, såsom i forbindelse med udbetaling til ejere. Det betyder samtidig, at et holdingselskab typisk heller ikke skal momsregistreres.

Denne ejerstruktur har bl.a. en række fordele, som du kan læse mere om i næste afsnit.

Hvorfor vælge et holdingselskab?

 • I en holdingstruktur er det dig og eventuelle medejere, der ejer et holdingselskab, som videre ejer et driftsselskab. Du vil altså ikke være personlig ejer af det driftsselskab, du stifter, men i stedet eje det gennem dit holdingselskab. Denne ejerstruktur giver nogle fordele: Du kan sælge dit driftsselskab skattefrit. Dit holdingselskab vil modtage salgssummen uden at skulle betale skat af gevinsten.
 • Hvis I er flere ejere, kan I med fordel etablere et holdingselskab for hver ejer. På denne måde kan et senere overskud i driftsselskabet spares op i jeres respektive holdingselskaber, og pengene kan herefter opspares eller udloddes alt efter den enkelte ejers ønske.
 • Risikominimering! Et driftsselskab kan løbende udlodde udbytte til holdingselskabet skattefrit. Det minimerer risikoen for at miste hele overskuddet, hvis driftsselskabet skulle blive ramt af ekstraordinære store tab. Årsagen til det er, at udloddet udbytte er “sikret” fra kreditorer i driftsselskabet.

Ulemper ved et holdingselskab?

Ulemperne ved et holdingselskab er, at der skal udarbejdes et regnskab mere, og at administrationen af selskabet skal varetages selvstændigt. Men med god planlægning kan omkostningerne dog begrænses, og på sigt vise sig at være en rigtig god investering.

Har du spørgsmål, kan du evt. finde svar i vores F.A.Q., ellers er du velkommen til at kontakte os.

Vi behandler dine data fortroligt – al trafik bliver sendt over en sikker SSL forbindelse!

*Bestillinger på selskabsregistrering lagt efter kl. 16 på fredage vil blive behandlet den følgende mandag. Der kan derfor i disse tilfælde være længere behandlingstid.

Holdingselskab - Hvorfor vælge Ivsstiftelse.dk?

Et holding selskab – eller i den danske form ”holdingselskab” – er et kapitalselskab, som ejer aktier eller anparter i andre selskaber.

Holdingselskaber bruges ikke til drift af forretningen – dertil bruger du et driftsselskab. Et holding IVS-selskab kan, som navnet antyder, være et IVS selskab i sin selskabsform. Et holdingselskab er med andre ord ikke en selskabsform i sig selv, da du både kan stifte det som et IVS-holdingselskab eller et ApS-holdingselskab.

Med IVS som holding kan du drage nytte af en række fordele, som vi kommer nærmere ind på lige herunder.

Nederst i guiden finder du hjælp til stiftelse af dit IVS-holdingselskab.

Fordele ved et IVS som holdingselskab

Fordelen ved at bruge et IVS som holdingselskab er mange. Først og fremmest er der nogle skattemæssige fordele ved denne struktur, da du kan opspare overskud fra datterselskaber skattefrit i dit holdingselskab.

Derudover har du også den fordel, at du med et IVS som holdingselskab kan komme i gang for helt ned til DKK 1,00 i opstartskapital. Skal du lave et ApS-holdingselskab, skal du indskyde minimum DKK 50.000 ved opstart.

En tredje og også yderst praktisk ting ved at bruge et IVS holdingselskab er, at du kan bruge dit holdingselskab (moderselskab) som overordnet pengetank for dine driftsselskaber (datterselskaber), hvis du har flere foretagender i gang.

Det betyder rent praktisk, at har du overskud i datterselskab A, kan du skattefrit overføre pengene til dit moderselskab (holdingselskabet), og derefter skyde dem ind i datterselskab B, hvor du f.eks. driver en helt anden type forretning.

Hæftelse ved et IVS-holdingselskab

Hvad angår hæftelse, giver holdingselskaber dig også den store fordel, at du kan ”gemme” dine overskydende penge fra datterselskabet i sikkerhed i dit holdingselskab.

Hvis dit datterselskab f.eks. går konkurs eller ryger ud i en større retssag med enorme omkostninger til følge, så mister du ikke alle de overskydende penge, da du jo har flyttet dem op i dit holdingselskab. Du hæfter højst for din indskudte startkapital, som er op til DKK 50.000 ved et iværksætterselskab.

Holdingselskab

Et holdingselskab er en juridisk enhed, du kan bruge til at styre dine forskellige forretning og investeringer fra. I denne udvidede guide kigger vi nærmere på specifikationerne for et holdingselskab, hvordan du laver et IVS holdingselskab, og så zoomer vi ind på fordelene ved at bruge et IVS holdingselskab.

Et holdingselskab er underlagt de samme regler og krav som almindelige driftsselskaber, da de udgøres af almindelige selskabsformer – f.eks. et ApS eller et IVS. Derfor skal du også huske at udfærdige et korrekt stiftelsesdokument.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er på sin vis et almindeligt selskab rent juridisk. Et holdingselskab er dermed ikke en speciel selskabsform, og det kan således både eksistere som f.eks. et IVS eller et ApS.

Man bruger et holdingselskab til at eje andele i andre selskaber eller virksomheder. Du kan eksempelvis stifte et IVS holding selskab, og med det holdingselskab kan du så enten:

 • Stifte og eje dine egne driftsselskaber – også kaldet datterselskaber -, hvori du driver din forretning. Dette eller disse driftsselskaber kan også være i form af et IVS eller et ApS.
 • Købe andele i andre virksomheder eller selskaber, eksempelvis i form af aktier eller anparter.

På den måde kan du bruge dit holdingselskab som en slags overordnet pengetank for dine forskellige forretninger og investeringer.

Kan jeg lave et IVS-holdingselskab?

Du kan sagtens lave et IVS holding selskab. Når du opretter dit holdingselskab, skal du blot sørge for at stifte det som et iværksætterselskab – så enkelt er det i princippet.

Du skal naturligvis have styr på de forskellige dokumentationer og registreringer, som er påkrævet for at stifte et IVS ligesom alle andre selskaber. Du kan klikke dig ind på vores side og læse mere om, hvordan du laver et IVS stiftelsesdokument.

Husk derudover at registrere samtlige ejere i Det Offentlige Ejerregister, hvis der er flere ejere, som ejer 5% eller derover af dit holdingselskabs kapital eller stemmeret. Hvis du er den eneste stifter og ejer i dit holdingselskab, skal du kun registrere dig selv i Det Offentlige Ejerregister.

Har du brug for hjælp til diverse registreringer og udfærdigelsen af de forskellige dokumenter, så er vi klar til at hjælpe her på Ivsstiftelse.dk. Vi har både eksperter og en professionel advokat siddende klar til at hjælpe dig godt i gang med dit IVS holdingselskab.

Fordele ved IVS som holdingselskab

Det betyder i princippet ingenting, om du vælger et ApS eller et IVS som selskabsform til dit holdingselskab. Men med et IVS som holdingselskab opnår du den helt enorme fordel, at du kan komme i gang for ganske få penge – dette kigger vi også nærmere på i det sidste afsnit.

Men foruden denne fordel kan du også nyde godt af den begrænsede hæftelse, som du opnår med et selskab. I modsætning til f.eks. en personligt ejet virksomhed, så hæfter du ikke personligt for selskabet, når du bruger et IVS til dit holdingselskab.

Du risikerer dermed ikke, at der pludselig står en håndfuld sure kreditorer, som vil gøre krav på din bolig, din bil eller andre værdier, fordi dit selskab er gået konkurs eller på anden vis ikke kan betale de penge, det skylder. Denne sikkerhed har du ikke med en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab.

Holding IVS – Toppen af din selskabskonstruktion

Med et holding IVS kan du skabe din helt egen selskabskonstruktion. Du kan have dit holding IVS i toppen af konstruktion, så at sige, og derfra kan du så styre dine forskellige forretninger, flytte penge rundt, og i det hele taget opnår du et bedre og større overblik over din aktiviteter.

Under dit holding IVS kan du så have et eller flere driftsselskaber som IVS, som du driver virksomhed og dermed forretning i.

Dette kan være en fordel på mange måde, da du bl.a. spreder risikoen ud. Hvis dit ene driftsselskab går skidt, kommer det ikke til at gå ud over hverken dit holding IVS eller dine andre driftsselskaber. Og hvis du har lyst til at flytte pengene fra et overskud i ét driftsselskab over i et andet – f.eks. for at udvikle eller skalere op -, så kan du gøre dette via dit holdingselskab ganske skattefrit.

Holdingselskaber og IVS som holding – Kom i gang for kun DKK 1,00

Der findes rigtig mange holdingselskaber i Danmark, og efterhånden er der også mange iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende, som bruger IVS som holding, da de kan komme i gang for ganske gå penge.