OBS! IVS’et blev afskaffet som selskabsform d. 9. april 2019, og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan dog stadig få gang i din forretning, bare under andre vilkår. Læs mere om dine muligheder på LegalDesk.dk.

Hvad er et IVS?

Hvis du går og drømmer om at starte din egen virksomhed, har du måske overvejet, om du skal stifte virksomheden som et IVS – men samtidig ikke helt vidst, hvad et IVS som selskabsform egentlig kan tilbyde dig. IVS står for iværksætterselskab, og er en relativt ny selskabsform.

I denne guide kigger vi nærmere på kendetegnene ved et iværksætterselskab og hvilke  fordele der er ved at vælge denne selskabsform frem for eksempelvis ApS eller en enkeltmandsvirksomhed.

Hvad er et IVS helt kort:

  • Et selskab med begrænset hæftelse ligesom ApS
  • Omfattet af årsregnskabsloven
  • Minimum 1 kr. i startkapital
  • 25% af det årlige overskud opspares indtil en selskabskapital på 50.000 kr. er opnået
  • Kan bruges som både drifts- og holdingselskab

Herunder kan du læse om de primære forskelle på et IVS og en enkeltmandsvirksomhed:

Hvad er et iværksætterselskab i forhold til en enkeltmandsvirksomhed?

Forskellene på IVS og enkeltmandsvirksomheden er til at få øje på, da et IVS mest af alt minder om et ApS i både stiftelsesproces og driftsform.

Fordelen ved at vælge et IVS frem for en enkeltmandsvirksomhed er, at du med et IVS ikke hæfter personligt for din virksomheds økonomiske forpligtelser. Det betyder, at hvis din forretning skulle gå konkurs, hæfter du højst for den indskudte kapital, som maks. kan være på 49.999 kr. i et IVS.

Skulle du derimod gå konkurs med en enkeltmandsvirksomhed, hæfter du personligt for alle økonomiske forpligtelser, din virksomhed måtte have. Har du værdier såsom bolig, bil eller anden kapital, kan det være risikabelt, da virksomhedens kreditorer kan gøre krav på dine personlige værdier ud over virksomhedens aktiver.

Dette skyldes, at en enkeltmandsvirksomhed er en personlig ejet virksomhed, hvorimod et IVS er en juridisk selvstændig enhed.

Værd at vide om IVS hæftelse

Din personlige hæftelse ved et IVS er, som nævnt, meget begrænset i forhold til f.eks. en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S.

Du hæfter begrænset og dermed ikke personligt. Som vi kom nærmere omkring i afsnittet ovenfor, betyder dette, at du ikke risikerer din private formue, såsom bolig, bil, værdipapirer,  hvis forretningen vælter.

Du hæfter heller ikke solidarisk, som du f.eks. gør i et interessentskab. Hvis der er to ejere i et I/S, og firmaet går konkurs, hæfter de to ejere både personligt og solidarisk – den ene ejer kan med andre ord risikere at miste formue og værdier, hvis den anden ejer ikke kan dække sin del af virksomhedens omkostninger . Kravet er på den måde internt mellem ejerne i I/S’et.

Dette undgår du også med et iværksætterselskab, da hæftelsen i et IVS hverken er personlig og solidarisk.

Få hjælp til stiftelse af IVS

Mangler du hjælp til at komme i gang med eventyret, kan du lade Ivsstiftelse.dk kickstarte din forretning med stiftelse af IVS. Du stifter selv dit IVS ved at udfylde vores online formular, hvori vi stiller dig en række spørgsmål. På baggrund af dine svar, udarbejdes dine selskabsdokumenter automatisk. Alle selskaber og virksomheder skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, der derefter tildeler et CVR-nummer til den pågældende virksomhed. Selve registreringen medfører altid et gebyr på 670 kr. uanset, hvem der foretager registreringen. I formularen kan du også vælge, om vi skal sørge for registrering af selskabet mod et mindre gebyr, eller om du selv vil håndtere dette. Alle priser er oplyst i formularen, så der ingen overraskelser er.

Bestil dit IVS nu!

Hvad er et IVS

I det følgende dykker vi længere ned i, hvilke krav der stilles til IVS’et og dig som ejer.

Måske sidder du, som mange andre før dig, og tænker ”Hvad er et iværksætterselskab”? Er det magen til anpartsselskaber? Enkeltmandsvirksomheder? Og hvordan stifter du egentlig et iværksætterselskab? Læs med herunder, og bliv klogere på et par minutter.

Fordele ved et IVS

Der er mange stærke fordele ved at vælge et IVS fra starten frem for en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S. Dette gennemgik vi i de første afsnit her på siden – men derudover er der også en væsentlig fordel ved et IVS i forhold til et ApS.

Vi lister kort og præcist fordelene op herunder, så du kan danne dig et hurtigt overblik:

  • Startkapital – Du skal som sagt kun bruge 1 kr. for at stifte et IVS. Du sparer altså potentielt set 49.999 kr. i forhold til et ApS, og du kan dermed komme hurtigere og meget billigere i gang med din forretning. Vi anbefaler dog altid, at du stifter dit selskab med nok kapital til at dække de indledende omkostninger, eksempelvis til husleje hvis du skal have et kontor.
  • Omdannelse til ApS – Du kan godt omdanne dit IVS til et ApS senere. Det kræver blot, at du opsparer eller indskyder kapital, således at selskabskapitalen i selskabet når de 50.000 kr.. Der skal være 50.000 i selskabet, før det kan omdannes. Se mere om omdannelse til ApS. Derudover skal du have en revisor til at hjælpe dig med omdannelsen.
  • Hæftelse – IVS hæftelse er meget begrænset i forhold til personligt ejede virksomheder. I afsnittet nedenfor kan du læse mere dybdegående om dette.
  • Selskabskonstruktion – Ønsker du at skabe en konstruktion bestående af et holdingselskab og et eller flere driftsselskaber, kan du med fordel vælge IVS til alle selskaberne. Når du stifter et holdingselskab, kan du bruge den samme kapital til både holding- og driftsselskab. Denne metode kaldes også for “rullende kapital”.

Disse er blot nogle af fordelene ved et IVS selskab. Eftersom et IVS virker på nøjagtig samme måde som det klassiske ApS i næsten alle henseender, så kan din forretning komme ganske langt med denne selskabsform. Du kan altid omdanne til ApS, men da dette ikke er lovpligtigt, kan du også vælge at fortsætte eventyret i dit firma med et IVS selskab.

Du kan få investorer og nye samarbejdspartnere eller ejere ind ved at sælge ejerandele, i dette tilfælde anparter, hvormed teamet og/eller kapitalen i selskabet udvides. Du har med andre ord alle de nødvendige juridiske forudsætninger for at skabe en solid og sund forretning uden personlig hæftelse.

IVS hæftelse

Hvad angår IVS hæftelse, så kan du nyde godt af præcis de samme fordele som med et ApS. Som ejer af et IVS hæfter du nemlig meget begrænset og løber derfor ikke en stor personlig, økonomisk risiko.

Skulle det gå galt, og virksomheden må lukke ned, kan du stå tilbage med en række utålmodige kreditorer, der ønsker sine penge retur. Der kan både være tale om leverandører, investorer og eventuelle retssager, som hurtigt kan løbe op i rigtig mange penge.

Hvis du stod i ovenstående situation med en personligt ejet virksomhed – f.eks. en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S, kunne samtlige kreditorer gøre krav på dine personlige værdier. Dette slipper du for med et IVS, og du skal derfor hverken frygte at gå fra hus og hjem, miste bilen eller andre værdier, hvis det skulle gå galt med forretningen.

Hvad er et iværksætterselskab i forhold til registreringer?

Når det gælder papirarbejde, dokumentation og registreringer, så er der en håndfuld forhold, du skal være opmærksom på med et iværksætterselskab.

Vi hjælper dig hele vejen, når du stifter dit selskab gennem os. Vi udarbejder automatisk de rette selskabsdokumenter på baggrund af dine besvarelser i vores formular, og fremsender dem straks til dig, så snart du har betalt for dit selskab. Vi tilbyder også at varetage registreringen af dit selskab hos Erhvervsstyrelsen, så du nemt og hurtigt kan få et gyldigt CVR-nummer.

Hvis du er klar til at begynde dit eventyr og lade din virksomhed blomstre og udvikle sig, så kan du tage kontakt til os allerede nu. Vi garanterer dig en fuld pakke med alle nødvendige dokumenter og registreringer, og du får dit CVR-nr. på mindre end 2 døgn.