Hvorfor vælge et Iærksætterselskab?

Siden januar 2014 har det være muligt at oprette et iværksætterselskab i Danmark. Et iværksætterselskab er det samme som et ApS, dog er kapitalkravet reduceret fra DKK 50.000 til DKK 1,00.IVS selsskab

Dét at man kan stifte et iværksætterselskab for DKK 1,00 betyder ikke, at man i hele selskabets levetid kan nøjes med det lave kapitalkrav. Et IVS har nemlig et tilknyttet krav om opsparing af minimum 25% af årets overskud. Opsparingen skal fortsætte, indtil kapitalen rammer DKK 50.000, hvorefter iværksætterselskabet kan omdannes til et ApS.

Nedenfor er opridset de vigtigste forhold omkring det at eje et IVS selskab, og om at drive virksomhed i selskabsform.

At drive virksomhed i selskabsform

Når man står over for at skulle stifte en virksomhed og ikke ønsker eller kan indskyde DKK 50.000, er iværksætterselskabet et rigtigt godt alternativ frem for at starte en enkeltmandsvirksomhed.

Hvis en virksomhed drives som et iværksætterselskab, er det selskabet, som indgår aftalerne, ligesom det er selskabet, der hæfter for forpligtelserne ved disse aftaler. Ejeren hæfter kun med sit indskud, og ejeren kan ikke blive pålagt at indskyde yderligere midler i iværksætterselskabet.

Optagelse af lån, kreditter og skat

Man skal påregne, at det kan være svært at opnå gode kreditter eller lån i banken uden at stille en sikkerhed eller kaution. Det er dog ikke meget anderledes ved et ApS eller enkeltmandsvirksomhed. Særligt bankerne er fortsat meget tilbageholdende med at give lån til virksomheder og særligt iværksættere.

Indkomsten i et iværksætterselskab bliver beskattet i selskabet. Ejeren skal således ikke betale personlig skat (dvs. A-skat og AM-bidrag) af overskuddet. Kun af den udbetalte løn.

 

Stiftelse af IVS

Iværksætterselskaber (IVS) skal gøre det nemmere at etablere nye virksomheder i Danmark. Ivsstiftelse.dk gør det nemt for dig at oprette dit nye IVS online med CVR-nr., Moms-registrering mv.

BESTIL DIT NYE IVS NU! 

Læs mere om Iværksætterselskabstypen på vores blog, hvor du kan finde information omkring relevante emner såsom det offentlige ejerregister og meget andet.

Har du spørgsmål, kan du evt. finde svar i vores F.A.Q., ellers er du velkommen til at kontakte os.

 

Få et overblik over forskelle og ligheder mellem IVS og APS:

Selskab: Iværksætterselskab Anpartselskab
Forkortelse: IVS ApS
Kapitalkrav: Der skal minimum være DKK 1 i registreret kapital Der skal minimum DKK 50.000 i registreret kapital.
Hvem må eje: Personer og virksomheder Personer og virksomheder
Ejer-antal: Minimum 1. Intet max Minimum 1. Intet max.
Regnskabskrav: Ja, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen Ja, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen
Ledelse: Der skal være en direktør Der skal være en direktør og evt. en bestyrelse
Hæftelse: Begrænset hæftelse. Ejere hæfter kun med den registrerede kapital. Begrænset hæftelse. Ejere hæfter kun med den registrerede kapital
Ejerskab: Ejere der besidder over 5% af selskabets samlede anparter fremgår af Det Offentlige Ejerregister. Ejere der besidder over 5% af selskabets samlede anparter fremgår af Det Offentlige Ejerregister.

 

Hvad der ellers er godt at vide:

 • Lån og udbytte
  Det er ikke tilladt for selskabet at give lån til ejeren eller personer nærtstående til ejeren. Såfremt ejeren skal have penge ud af selskabet, skal dette være i form af løn eller udbytte.Udbyttet fra et IVS kan først udloddes, når kapitalen har nået DKK 50.000.
 • Generalforsamling
  Mindst én gang årligt skal der afholdes en ordinær generalforsamling, hvor iværksætterselskabets årsrapport skal godkendes.
 • Direktion og bestyrelse
  Ledelsen i et IVS skal som minimum bestå af én direktør. Der er endvidere mulighed for at indsætte en bestyrelse, men det er ikke påkrævet. Hvis det indføres skal bestyrelsen bestå af mindst tre personer.
 • Vedtægter
  Et iværksætterselskab skal have et sæt vedtægter. Vedtægterne fungerer som en slags spilleregler for selskabets drift. Eksempelvis skal det i vedtægterne anføres, hvilket formål selskabet har, hvordan ledelsen skal sammensættes, og om selskabets årsregnskab skal revideres af en revisor.
 • Åbenhed
  Et iværksætterselskabs informationer er til en vis grad offentligt tilgængeligt. Dette omfatter bl.a. årsrapporten samt vedtægterne, der vil være tilgængelige på CVR.dk mod betaling af et gebyr.
 • Aflæggelse af regnskab
  Alle selskaber skal som udgangspunkt aflægge en årsrapport, der skal godkendes af generalforsamlingen (ejerne af selskabet) og indberettes elektronisk til Erhvervsstyrelsen senest fem uger efter godkendelse. Der skal endvidere udarbejdes en selvangivelse, som skal indsendes til skattemyndighederne.

 


Iværksætterselskaber - Hvorfor vælge Ivsstiftelse.dk?

Iværksætterselskab – Sådan kommer du i gang

Går du med en iværksætter i maven og drømmer om at starte dit eget firma, så kan et iværksætterselskab være det rette valg for dig.

For at gøre som flere end 6.500 andre i 2014 og komme i gang med dit firma skal du bruge et CVR-nummer. Derudover skal du have et Nem-ID, en digital ejerbog, og så skal du registrere dig selv som ejer i Det Offentlige Ejerregister.

Ønsker du hjælp til de juridiske detaljer, kan du få hjælp af Ivsstiftelse.dk. Du finder flere informationer om, hvordan vi hjælper dig godt i gang nederst på siden.

Alternativt kan du læse mere om, hvad et iværksætterselskab er for en størrelse i guiden herunder:

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab, også kaldet et IVS, er en relativ ny selskabsform, som så dagens lys i januar 2014. Formålet med den nye virksomhedsform var at gøre det lettere for nye iværksættere at komme i gang med deres forretningseventyr.

Iværksætterselskabet minder i høj grad om et ApS, hvad angår krav til regnskab, ejerskab, hæftelse og lignende. Der er dog den væsentlige forskel, at når du starter et ApS, skal du minimum skyde DKK 50.000 ind som startkapital, hvorimod du kan nøjes med DKK 1,00 når du starter et IVS.

Det lave krav om startkapital gør det nemmere for personer og virksomheder at stifte et nyt selskab, selv hvis de ikke har den helt store opsparing stående på bankkontoen.

Når du driver et IVS skal du dog gemme 25% af det årlige overskud, indtil du har opsparet en samlet kapital på DKK 50.000 – svarende til kapitalkravet ved op start af et ApS.

Hvis du har lyst, kan du altid omdanne dit IVS til et ApS, så snart kapitalen har nået DKK 50.000. Dette kan have visse fordele mht. branding og autoritet over for leverandører og kunder.

Start dit IVS med blod på tanden og ro i sindet

Er du fortsat tændt på idéen om at skabe din helt egen forretning, men føler du stadig, du mangler hjælp til stiftelse?

Her hos Ivsstiftelse.dk kan du hurtigt og nemt få hjælp til at stifte dit iværksætterselskab. Vi klarer alt det nødvendige for dig inklusiv dokumenthåndtering, og du kan stå med dit nye CVR-nummer efter blot 12 timer.

Vi tilbyder følgende unikke og vigtige fordele:

 

 • Registrering af dit IVS på forhånd, så vi kan overdrage det til dig med samme
 • Nem-ID til e-boks, Skat Erhverv og lignende offentlige instanser
 • Lovpligtig registrering af dig som ejer i Det Offentlige Ejerregister

 

Derudover kan vi tilbyde et stærkt netværk af advokater og revisorer, som vi samarbejder tæt med for at kunne hjælpe dig godt og sikkert i gang.

Iværksætterselskab som holding- og driftsselskab

I modsætning til enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kan du med et iværksætterselskab både stifte et holdingselskab eller et driftsselskab. Denne mulighed har du ikke med de personligt ejede virksomheder, og du skal derfor døje med en række begrænsninger.

Vælger du derimod et iværksætterselskab, kan du stifte et holdingselskab og efterfølgende et eller flere datterselskaber som driftsselskaber – hver især også som et iværksætterselskab. Mulighederne er derfor mange, og du vil opleve en langt større fleksibilitet i dit forretningseventyr.

Herunder kan du læse mere om fordelene ved at bruge et iværksætterselskab til at opbygge dit forretningsimperium med både holdingselskab og driftsselskaber.

Start din drømmekoncern for DKK 1,00

Du kan skabe ovenstående konstruktion med enten et anpartsselskab eller et iværksætterselskab. Problemet med et ApS er blot, at du skal bruge mindst DKK 50.000 i opstartskapital for at komme i gang.

Eftersom kapitalkravet for opstart og stiftelse af et iværksætterselskab kun er på DKK 1,00, kan du komme i gang med forretningerne for næsten ingen penge (inklusiv hjælp til stiftelse herunder dokumenthåndtering).

Du kan endvidere bruge opstartskapitalen i dit holdingselskab til også at være opstartskapital i dit driftsselskab. Dette betyder, at du kan bruge DKK 1,00 til at stifte dit holdingselskab, og derefter kan du anvende de samme DKK 1,00 til at stifte dit næste driftsselskab. Dette gælder naturligvis kun, hvis begge selskaber stiftes som et iværksætterselskab, da kapitalkravet er væsentligt højere ved anpartsselskaber.

Fordele ved et iværksætterselskab som holdingselskab

Foruden den meget lave opstartskapital, der er påkrævet for at stifte et iværksætterselskab, så kan du også glæde dig over en række andre fordele, du opnår med et iværksætterselskab som holdingselskab.

Rigtig mange nye iværksættere starter ud med udelukkende at stifte et driftsselskab. Dette kan også være fint den første gang – det vil desuden ofte være som en enkeltmandsvirksomhed.

Men når du bliver mere erfaren med at drive din forretning, vil du opdage visse ulemper ved udelukkende at have stiftet et driftsselskab uden et holdingselskab, og du vil især føle dig begrænset med en personligt ejet virksomhed frem for et selskab.

Vælger du derimod at bygge din forretningskonstruktion op med et iværksætterselskab som holdingselskab med et eller flere driftsselskaber herunder, kan du nyde godt af følgende fordele:

 • Du kan stifte både holding- og driftsselskab for kun DKK 1,00 i opstartskapital.
 • Du spreder din risiko ud på flere juridiske enheder. Hvis et af dine driftsselskaber går konkurs og skylder penge, hæfter du kun for kapitalen i det pågældende selskab. Hverken din pengetank (holdingselskabet) eller dine øvrige datterselskaber (driftsselskaber) bliver påvirket.
 • Du hæfter ikke solidarisk, hvis du f.eks. bruger kapital fra dit holdingselskab til at indgå partnerskaber i nye eller andre forretninger. Dette betyder, at hvis dit iværksætterselskab som holdingselskab ejer 50% af et nyt selskab, og ejeren af de øvrige 50% går konkurs og skylder en masse penge væk, så hæfter du kun for 50% af selskabets gæld.
 • Når forretningen går godt i et eller flere af dine driftsselskaber, kan du altid hive pengene op i dit holdingselskab. Dermed bliver du kun beskattet i form af selskabsskat. I modsætning til dette vil du med en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S opleve, at du bliver personligt beskattet af hele overskuddet. Du får med andre ord en langt større likviditet med et iværksætterselskab som holdingselskab over dine driftsselskaber.

Du er velkommen til at kontakte os her på Ivsstiftelse.dk, hvis du ønsker hjælp med stiftelsen af dit iværksætterselskab, hvad enten det skal bruges som holdingselskab, driftsselskab eller til begge dele som en samlet selskabskonstruktion.

Du kan altid omdanne til ApS

De fleste iværksættere ønsker at stifte et ApS, når de er nået et pænt stykke vej med forretningen. Dette kommer du højst sandsynligt også til at overveje, hvis det ikke er tilfældet allerede. Problemet med et ApS er blot den høje opstartskapital på DKK 50.000.

Dette kan du dog nemt omgå ved at stifte et iværksætterselskab i stedet for en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S. På den måde kommer du i gang for kun DKK 1,00 i opstartskapital, og når din samlede kapital når op på de DKK 50.000, så kan du omdanne dit IVS til et ApS. Du har ikke mulighed for at gøre dette, hvis du har lavet en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S til at begynde med.

Du kan både omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, hvis det er et holdingselskab eller et driftsselskab. Fordelene ved at omdanne til et ApS senere hen er bl.a., at du må anvende termen ’ApS’ i dit firmanavn og dermed opnå en relativt set større autoritet blandt investorer, kreditorer osv.

Ovenstående var dog mest aktuelt i starten af iværksætterselskabets levetid, da det blev lanceret som ny selskabsform i starten af 2014. Investorer og kreditorer har efterhånden vænnet sig til tanken om den nye selskabsform og forstået, at IVS-iværksættere er lige så ambitiøse og seriøse omkring deres forretning, som anpartsselskaber er det.