OBS! IVS’et blev afskaffet som selskabsform d. 9. april 2019, og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan dog stadig få gang i din forretning, bare under andre vilkår. Læs mere om dine muligheder på LegalDesk.dk.

Start iværksætterselskab (IVS):

Du får:

 • Stiftelsesdokument
 • Egenerklæring
 • Vedtægter
 • Alle relevante registreringer
 • CVR-nr. inden for 24 timer*
 • Ejerbog
 • Underskriv sikkert med NemID
 • Privat dokumentarkiv

Køb IVS: Samlet pris: 1.768 kr.

ex. moms
Inkl. pris for registrering 399 kr.
Inkl. gebyr til staten (moms-fri)  670 kr.

Bestil dit IVS nu!

*Bestillinger på selskabsregistrering lagt efter kl. 16 på fredage vil blive behandlet den følgende mandag. Der kan derfor i disse tilfælde være længere behandlingstid.

Dit nye IVS og CVR-nr. er klar inden for 24 timer*

Går du med en drøm om at være selvstændig, kan vi let og hurtigt hjælpe dig i gang. Bestil dit IVS online, og modtag dit selskab komplet med CVR-nr.

Dit selskab er klar til drift efter 24 timer, når vi har modtaget din bestilling, og du har underskrevet dokumenterne med NemID.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at sende os en e-mail eller ringe direkte på tlf.: +45 93 87 78 89.

Hvorfor vælge et iværksætterselskab?

Siden januar 2014 har det være muligt at oprette et iværksætterselskab i Danmark. Et iværksætterselskab minder om et ApS, men hvor den primære forskel er, at kapitalkravet er reduceret fra 50.000 kr. til 1 kr.
IVS selsskab

Dét at man kan stifte et iværksætterselskab for 1 kr. betyder imidlertid ikke, at man i hele selskabets levetid kan nøjes med det lave kapitalkrav. Det er nemlig et lovmæssigt krav, at der i iværksætterselskaber minimum opspares 25% af virksomhedens overskud hvert år. Opsparingen skal fortsætte, indtil den størrelsesmæssigt rammer 50.000 kr., hvorefter iværksætterselskabet kan omdannes til et ApS, hvis omdannelse ønskes.

Personligt ejet virksomhed eller kapitalselskab

Der følger større personlig sikkerhed med, når du stifter et kapitalselskab frem for en personligt ejet virksomhed, såsom enkeltmandsvirksomheden. Med den store sikkerhed følger dog også et større kapitalkrav til hhv. anpartsselskaber og aktieselskaber – dette er dog ikke tilfældet med iværksætterselskaber. Iværksætterselskaber kan du stifte for helt ned til 1 kr.  

Grunden til den store sikkerhed er, at kapitalselskaber juridisk betragtes som selvstændige juridiske enheder, hvorimod enkeltmandsvirksomheder juridisk er knyttet til ejeren. Hvor ejeren af enkeltmandsvirksomheden hæfter for virksomhedens forpligtelser med sin privatøkonomi, hæfter ejeren af kapitalselskaber kun for de penge han eller hun investerer i virksomheden.

Hvis en virksomhed drives som et kapitalselskab, er det altså selskabet, som indgår aftalerne, ligesom det er selskabet, der hæfter for forpligtelserne ved disse aftaler. Ejeren hæfter kun med sit indskud, og ejeren kan ikke blive pålagt at indskyde yderligere midler i iværksætterselskabet. Derfor er iværksætterselskabet et godt alternativ til enkeltmandsvirksomheden, hvis du ikke ønsker at stifte selskab med større selskabskapital.

Optagelse af lån, kreditter og skat

Det er ikke unormalt, at man som IVS-ejer d kan have svært ved at opnå gode kreditter eller lån i banken uden at stille en sikkerhed eller kaution. Det er dog ikke meget anderledes end hvis man ejer et ApS eller en enkeltmandsvirksomhed. Særligt bankerne er fortsat meget tilbageholdende med at give lån til virksomheder og særligt iværksættere.

Indkomsten i et iværksætterselskab bliver beskattet i selskabet. Ejeren skal således ikke betale personlig skat (dvs. A-skat og AM-bidrag) af overskuddet. Kun af den udbetalte løn.

Stiftelse af IVS

Tanken bag iværksætterselskabet er, at det skal være nemmere at etablere nye virksomheder i Danmark. Ivsstiftelse.dk gør det nemt for dig at oprette dit nye IVS online inkl. CVR-nummer, momsregistrering, vedtægter og egenerklæring mv.

Bestil dit IVS nu!

Læs mere om Iværksætterselskabstypen på vores blog, hvor du kan finde information omkring relevante emner såsom det offentlige ejerregister og meget andet.

Har du har nogle spørgsmål, kan du evt. finde svar i vores F.A.Q., og ellers er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail eller ved at ringe direkte på tlf.: +45 93 87 78 89.

*Bestillinger på selskabsregistrering lagt efter kl. 16 på fredage vil blive behandlet den følgende mandag. Der kan derfor i disse tilfælde være længere behandlingstid.

Forskelle og ligheder mellem IVS og APS:

Selskab: Iværksætterselskab Anpartselskab
Forkortelse: IVS ApS
Kapitalkrav: Der skal minimum være DKK 1 i registreret kapital Der skal minimum DKK 50.000 i registreret kapital.
Hvem må eje: Personer og virksomheder Personer og virksomheder
Ejer-antal: Minimum 1. Intet max Minimum 1. Intet max.
Regnskabskrav: Ja, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen Ja, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen
Ledelse: Der skal være en direktør Der skal være en direktør og evt. en bestyrelse
Hæftelse: Begrænset hæftelse. Ejere hæfter kun med den registrerede kapital. Begrænset hæftelse. Ejere hæfter kun med den registrerede kapital
Ejerskab: Ejere der besidder over 5% af selskabets samlede anparter fremgår af Det Offentlige Ejerregister. Ejere der besidder over 5% af selskabets samlede anparter fremgår af Det Offentlige Ejerregister.

 

Hvad der ellers er godt at vide:

 • Lån og udbytte
  Det er ikke tilladt for selskabet at give lån til ejeren eller personer nærtstående til ejeren. Såfremt ejeren skal have penge ud af selskabet, skal dette være i form af løn eller udbytte.Udbyttet fra et IVS kan først udloddes, når kapitalen har nået DKK 50.000.
 • Generalforsamling
  Mindst én gang årligt skal der afholdes en ordinær generalforsamling, hvor iværksætterselskabets årsrapport skal godkendes.
 • Direktion og bestyrelse
  Ledelsen i et IVS skal som minimum bestå af én direktør. Der er endvidere mulighed for at indsætte en bestyrelse, men det er ikke påkrævet. Hvis det indføres skal bestyrelsen bestå af mindst tre personer.
 • Vedtægter
  Et iværksætterselskab skal have et sæt vedtægter. Vedtægterne fungerer som en slags spilleregler for selskabets drift. Eksempelvis skal det i vedtægterne anføres, hvilket formål selskabet har, hvordan ledelsen skal sammensættes, og om selskabets årsregnskab skal revideres af en revisor.
 • Åbenhed
  Et iværksætterselskabs informationer er til en vis grad offentligt tilgængeligt. Dette omfatter bl.a. årsrapporten samt vedtægterne, der vil være tilgængelige på CVR.dk mod betaling af et gebyr.
 • Aflæggelse af regnskab
  Alle selskaber skal som udgangspunkt aflægge en årsrapport, der skal godkendes af generalforsamlingen (ejerne af selskabet) og indberettes elektronisk til Erhvervsstyrelsen senest fem uger efter godkendelse. Der skal endvidere udarbejdes en selvangivelse, som skal indsendes til skattemyndighederne.

 


Iværksætterselskaber - Hvorfor vælge Ivsstiftelse.dk?

Iværksætterselskab – Sådan kommer du i gang

Går du med en iværksætter i maven og drømmer om at starte dit eget firma, så kan et iværksætterselskab være det rette valg for dig.

For at gøre som flere end 6.500 andre i 2014 og komme i gang med dit firma skal du bruge et CVR-nummer. Derudover skal du have et Nem-ID, en digital ejerbog, og så skal du registrere dig selv som ejer i Det Offentlige Ejerregister.

Ønsker du hjælp til de juridiske detaljer, kan du få hjælp af Ivsstiftelse.dk. Du finder flere informationer om, hvordan vi hjælper dig godt i gang nederst på siden.

Alternativt kan du læse mere om, hvad et iværksætterselskab er for en størrelse i guiden herunder:

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab, også kaldet et IVS, er en relativ ny selskabsform, som så dagens lys i januar 2014. Formålet med den nye virksomhedsform var at gøre det lettere for nye iværksættere at komme i gang med deres forretningseventyr.

Iværksætterselskabet minder i høj grad om et ApS, hvad angår krav til regnskab, ejerskab, hæftelse og lignende. Der er dog den væsentlige forskel, at når du starter et ApS, skal du minimum skyde DKK 50.000 ind som startkapital, hvorimod du kan nøjes med DKK 1,00 når du starter et IVS.

Det lave krav om startkapital gør det nemmere for personer og virksomheder at stifte et nyt selskab, selv hvis de ikke har den helt store opsparing stående på bankkontoen.

Når du driver et IVS skal du dog gemme 25% af det årlige overskud, indtil du har opsparet en samlet kapital på DKK 50.000 – svarende til kapitalkravet ved op start af et ApS.

Hvis du har lyst, kan du altid omdanne dit IVS til et ApS, så snart kapitalen har nået DKK 50.000. Dette kan have visse fordele mht. branding og autoritet over for leverandører og kunder.

Start dit IVS med blod på tanden og ro i sindet

Er du fortsat tændt på idéen om at skabe din helt egen forretning, men føler du stadig, du mangler hjælp til stiftelse?

Her hos Ivsstiftelse.dk kan du hurtigt og nemt få hjælp til at stifte dit iværksætterselskab. Vi klarer alt det nødvendige for dig inklusiv dokumenthåndtering og alle relevante registreringer, og du kan stå med dit nye CVR-nummer efter blot 24 timer.

Iværksætterselskab som holding- og driftsselskab

I modsætning til enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kan du med et iværksætterselskab både stifte et holdingselskab eller et driftsselskab. Denne mulighed har du ikke med de personligt ejede virksomheder, og du skal derfor døje med en række begrænsninger.

Vælger du derimod et iværksætterselskab, kan du stifte et holdingselskab og efterfølgende et eller flere datterselskaber som driftsselskaber – hver især også som et iværksætterselskab. Mulighederne er derfor mange, og du vil opleve en langt større fleksibilitet i dit forretningseventyr.

Herunder kan du læse mere om fordelene ved at bruge et iværksætterselskab til at opbygge dit forretningsimperium med både holdingselskab og driftsselskaber.

Start din drømmekoncern for DKK 1,00

Du kan skabe ovenstående konstruktion med enten et anpartsselskab eller et iværksætterselskab. Problemet med et ApS er blot, at du skal bruge mindst DKK 50.000 i opstartskapital for at komme i gang.

Eftersom kapitalkravet for opstart og stiftelse af et iværksætterselskab kun er på DKK 1,00, kan du komme i gang med forretningerne for næsten ingen penge (inklusiv hjælp til stiftelse herunder dokumenthåndtering).

Du kan endvidere bruge opstartskapitalen i dit holdingselskab til også at være opstartskapital i dit driftsselskab. Dette betyder, at du kan bruge DKK 1,00 til at stifte dit holdingselskab, og derefter kan du anvende de samme DKK 1,00 til at stifte dit næste driftsselskab. Dette gælder naturligvis kun, hvis begge selskaber stiftes som et iværksætterselskab, da kapitalkravet er væsentligt højere ved anpartsselskaber.

Fordele ved et iværksætterselskab som holdingselskab

Foruden den meget lave opstartskapital, der er påkrævet for at stifte et iværksætterselskab, så kan du også glæde dig over en række andre fordele, du opnår med et iværksætterselskab som holdingselskab.

Rigtig mange nye iværksættere starter ud med udelukkende at stifte et driftsselskab. Dette kan også være fint den første gang – det vil desuden ofte være som en enkeltmandsvirksomhed.

Men når du bliver mere erfaren med at drive din forretning, vil du opdage visse ulemper ved udelukkende at have stiftet et driftsselskab uden et holdingselskab, og du vil især føle dig begrænset med en personligt ejet virksomhed frem for et selskab.

Vælger du derimod at bygge din forretningskonstruktion op med et iværksætterselskab som holdingselskab med et eller flere driftsselskaber herunder, kan du nyde godt af følgende fordele:

 • Du kan stifte både holding- og driftsselskab for kun DKK 1,00 i opstartskapital.
 • Du spreder din risiko ud på flere juridiske enheder. Hvis et af dine driftsselskaber går konkurs og skylder penge, hæfter du kun for kapitalen i det pågældende selskab. Hverken din pengetank (holdingselskabet) eller dine øvrige datterselskaber (driftsselskaber) bliver påvirket.
 • Du hæfter ikke solidarisk, hvis du f.eks. bruger kapital fra dit holdingselskab til at indgå partnerskaber i nye eller andre forretninger. Dette betyder, at hvis dit iværksætterselskab som holdingselskab ejer 50% af et nyt selskab, og ejeren af de øvrige 50% går konkurs og skylder en masse penge væk, så hæfter du kun for 50% af selskabets gæld.
 • Når forretningen går godt i et eller flere af dine driftsselskaber, kan du altid hive pengene op i dit holdingselskab. Dermed bliver du kun beskattet i form af selskabsskat. I modsætning til dette vil du med en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S opleve, at du bliver personligt beskattet af hele overskuddet. Du får med andre ord en langt større likviditet med et iværksætterselskab som holdingselskab over dine driftsselskaber.

Du kan altid omdanne til ApS

De fleste iværksættere ønsker at stifte et ApS, når de er nået et pænt stykke vej med forretningen. Dette kommer du højst sandsynligt også til at overveje, hvis det ikke er tilfældet allerede. Problemet med et ApS er blot den høje opstartskapital på DKK 50.000.

Dette kan du dog nemt omgå ved at stifte et iværksætterselskab i stedet for en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S. På den måde kommer du i gang for kun DKK 1,00 i opstartskapital, og når din samlede kapital når op på de DKK 50.000, så kan du omdanne dit IVS til et ApS. Du har ikke mulighed for at gøre dette, hvis du har lavet en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S til at begynde med.

Du kan både omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, hvis det er et holdingselskab eller et driftsselskab. Fordelene ved at omdanne til et ApS senere hen er bl.a., at du må anvende termen ’ApS’ i dit firmanavn og dermed opnå en relativt set større autoritet blandt investorer, kreditorer osv.

Ovenstående var dog mest aktuelt i starten af iværksætterselskabets levetid, da det blev lanceret som ny selskabsform i starten af 2014. Investorer og kreditorer har efterhånden vænnet sig til tanken om den nye selskabsform og forstået, at IVS-iværksættere er lige så ambitiøse og seriøse omkring deres forretning, som anpartsselskaber er det.