Når du skal i gang med din allerførste forretning, skal du tage stilling til mange valg. En af de største beslutninger, du kommer til at tage, er dog valget af virksomhedsform.

Selvom du også har mulighed for at stifte et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller et aktieselskab (A/S), har vi valgt at fokusere på to andre typer i denne guide – nemlig enkeltmandsvirksomheden og iværksætterselskabet (IVS).

Hvorfor netop disse to typer?

Der er to overvejende grunde til, at vi har valgt at fokusere på hhv. en enkeltmandsvirksomhed og et IVS i denne guide.

Først og fremmest fordi både et ApS og et A/S koster relativt mange penge at komme i gang med. Dernæst fordi et I/S kræver minimum to ejere.

I dette scenarie forestiller vi os, at du dels vil i gang med din egen virksomheden som enkeltstående ejer, og at du dels vil i gang for ingen eller meget få penge.

IVS vs. enkeltmandsvirksomhed – Hvad skal jeg vælge?

Som udgangspunkt anbefaler vi altid at vælge et IVS over en enkeltmandsvirksomhed. Dette skyldes flere fordele, men den største er uden tvivl den begrænsede hæftelse, du har som ejer.

Når du driver et IVS, hæfter du nemlig ikke personligt. Der er med andre ord juridisk forskel på dig som privatperson og på dit selskab.

Det betyder kort og godt, at hvis du f.eks. går konkurs med selskabet, så kan diverse kreditorer ikke komme efter dine private ejendomme, ejendele eller anden kapital. Du hæfter kun for din indskudte kapital op til DKK 50.000.

Vælger du derimod en enkeltmandsvirksomhed, og skulle det værst tænkelige ske, at du går konkurs, så hæfter du også personligt. Det betyder i praksis, at hvis dine kreditorer har penge til gode hos din virksomhed, som ikke kan betale, så kan de gøre krav på dine personlige ejendele og eventuelle ejendomme.

Ud over den begrænsede hæftelse byder et IVS også på andre konkrete fordele. Du har f.eks. mulighed for at lade overskud blive stående i selskabet, hvormed du ikke betaler fuld personlig indkomstskat. Dette kommer du til med en enkeltmandsvirksomhed, hvor der ikke skelnes mellem dig og virksomheden.

Men er lykken så altid gjort med et IVS frem for en enkeltmandsvirksomhed? Ikke nødvendigvis:

Alting har en pris, og det gør sig selvfølgelig også gældende for fordelene ved et IVS. Der er dog tale om ganske overskuelige ting, som lynhurtigt kommer på plads og bliver hverdag for dig og selskabet.

Der bliver nemlig stillet større krav til et IVS end til en enkeltmandsvirksomhed, når det kommer til stiftelsesdokumenter, registrering i Det Offentlige Ejerregister, direktion og regnskab.

Konklusion

Hvis vi skal koge ovenstående afsnit ned, vil vores råd til dig som kommende iværksætter se således ud:

  • IVS – Vælg et IVS, hvis du A) vil have ro i sindet, da du ikke hæfter personligt, B) ønsker skattefordele og C) vil gratis i gang i modsætning til f.eks. et ApS, som koster DKK 50.000 at stifte.
  • Enkeltmandsvirksomhed – Vælg en enkeltmandsvirksomhed, hvis du A) har is i maven og tør løbe en større risiko mht. hæftelse og B) vil i gang uden nogle som helst former for krav til regnskab, direktion eller vedtægter.