OBS! IVS’et blev afskaffet som selskabsform d. 9. april 2019, og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan dog stadig få gang i din forretning, bare under andre vilkår. Læs mere om dine muligheder på LegalDesk.dk.

IVS stiftelsesdokument

Når du stifter dit IVS, skal du oprette et stiftelsesdokument.

Dit stiftelsesdokument skal indeholde en række obligatoriske oplysninger om dig som ejer og om selskabet. Det er stiftelsesdokumentet, der i praksis anvendes til at stifte dit selskab, som navnet også henviser til.

Vi forklarer, hvad et IVS stiftelsesdokument er, og hvordan du nemt kan lave et IVS stiftelsesdokument gennem Ivsstiftelse.dk, så du kommer hurtigt og sikkert i gang med dit iværksættereventyr.

Hvad er et IVS?

Til at starte med forklarer vi kort, hvad et IVS rent faktisk er for en størrelse. IVS står for iværksætterselskab, og er en relativ ny selskabsform, som først så dagens lys i januar 2014. Formålet med iværksætterselskabet er at gøre det nemmere for nye iværksættere at komme i gang med deres forretning, uden at skulle investere en større sum penge. Det er nemlig muligt at stifte et IVS for kun 1 kr. i startkapital, hvorimod det koster 50.000 kr. i startkapital at stifte et ApS.

Når du er kommet i gang med at drive dit IVS, og der forhåbentligt genereres overskud, skal du blot lægge 25 % af overskuddet til side hver måned, indtil der foreligger en selskabskapital på 50.000 kr. som ved et ApS.

En anden væsentligt fordel der er ved et IVS er, at du som ejer hæfter begrænset, hvilket ikke er tilfældet for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S).

Det betyder, at du som ejer ikke hæfter personligt, og du risikerer derfor ikke din private formue, hvis dit IVS skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

Bestil dit IVS nu!

Obligatoriske oplysninger, som dit IVS stiftelsesdokument skal indeholde

Dit IVS stiftelsesdokument skal indeholde en håndfuld bestemte oplysninger, der alle er inkluderet i det stiftelsesdokument, du modtager, hvis du stifter dit IVS gennem Ivsstiftelse.dk.

De obligatoriske oplysninger i et IVS stiftelsesdokument er som følger:

 • Navn, bopæl og eventuelt CVR-nr. på stiftere. Selskabets stifter eller stiftere kan både være personer eller andre selskaber
 • Beløbet der investeres som startkapital
 • Tegningskurs for anparter i selskabet
 • Dato for stiftelsen af selskabet
 • Dato for, hvornår stiftelsen regnskabsmæssigt træder i kraft (regnskabsår)
 • Oplysninger om de anslåede omkostninger, som selskabet afholder i forbindelse med stiftelse, såfremt selskabet selv forestår registrering osv.

Valgfrie oplysninger, som dit IVS stiftelsesdokument kan indeholde

Dit stiftelsesdokument kan ud over de ovenstående obligatoriske oplysninger også indeholde en række andre informationer omkring nogle forhold, som du valgfrit kan vælge, om skal gælde for dit selskab. Derfor giver vi dig mulighed for at til- eller fravælge disse, når du udformer IVS stiftelsesdokumentet. Det drejer sig blandt andet om, hvorvidt selskabet skal revideres af en revisor, og om der årligt skal udarbejdes et årsregnskab.

IVS stiftelsesdokument

Et IVS stiftelsesdokument er som nævnt et dokument, som indeholder alle de væsentlige informationer om selskabets og dets stiftere og stiftelsesforhold. Udover IVS stiftelsesdokumentet får du også vedtægter, når du bestiller et IVS gennem os. Vedtægterne  indeholder blandt andet information om selskabets formål, hvordan konflikter skal håndteres og generelt hvilke forhold selskabet skal drives under.

Stiftelsesdokument IVS – Hvad skal det indeholde?

Dit stiftelsesdokument til IVS selskabet skal indeholde et minimum af oplysninger. Dermed er oplysningerne obligatoriske at inkludere i dokumentet, og det kan ikke fraviges.

Nedenfor ser du uddybende forklaringer af hver obligatorisk oplysning:

 • Adresse og kontaktoplysninger – Dit IVS stiftelsesdokument skal indeholde selskabets adresse. Derudover skal der indgå diverse kontaktoplysninger på selskabet såsom telefonnummer, e-mailadresse o. lign.
 • Navne – Dit IVS stiftelsesdokument skal ydermere indeholde navnene på samtlige stiftere af selskabet. Dette kan både være personer eller andre selskaber og virksomheder. Derudover skal dokumentet indeholde navnene på bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer samt direktører.
 • Revisor – Hvis selskabet har valgt at have en tilknyttet revisor, så skal stiftelsesdokumentet også indeholde oplysninger om navnet på revisoren.
 • Dato – Datoen for stiftelsen af dit IVS, skal også fremgå i dit IVS stiftelsesdokument. Denne dato vil i langt de fleste tilfælde være samme dato, som dokumentet bliver underskrevet.
 • Tegningsregel – Selskabets tegningsregel  bestemmer, hvem i selskabets ledelse der er har ret til at underskrive vigtige aftaler og dokumenter på vegne af selskabet. Du skal derfor vælge, hvilke personer i ledelsesorganet, der har ret til dette. Som ny iværksætter, stifter man i mange tilfælde sit IVS alene, og kan derfor nøjes med at skrive sig selv på under dette punkt.

Et selskab skal også stiftes med vedtægter. Vedtægterne skal bl.a. afdække disse områder:

 • Navn og binavne – IVS stiftelsesdokumentet skal indeholde selve navnet på selskabet. Derudover skal det også indeholde eventuelle binavne, hvis du ønsker dette. Et binavn er et alternativ til selve selskabsnavnet og kan være en variation heraf. Eksempelvis kan en restaurant, der hedder “Restaurant K” have binavne der er “K catering” og “Café K”.
 • Formål – Når du skal beskrive selskabets formål i stiftelsesdokument, er det egentlig relativt enkelt. Du skal blot beskrive, hvilken slags virksomhed selskaber har tænkt sig at drive. Du skal hverken beskrive forretningsplan, potentielle samarbejdsaftaler eller lignende. Hvis dit selskab skal drive restaurant, er dette blot, hvad du skriver som selskabets formål. Du skal dog være opmærksom på, at selskabet ikke må drive anden virksomhed end det, der er beskrevet under selskabets formål.
 • Frister og formelle krav ved indkaldelse til generalforsamling
 • Selskabets regnskabsår

Læs mere om vedtægter til IVS her

IVS stiftelsesdokument – Hvad kan det indeholde?

I afsnittet ovenfor kom vi ind på de obligatoriske oplysninger, som dit stiftelsesdokument skal indeholde. Nu kigger vi lidt nærmere på de valgfrie oplysninger, som du kan vælge at inkludere i dokumentet.

Stiftelsesdokumentet skal indeholde følgende oplysninger, såfremt der træffes beslutning om det. Det er derfor, de kaldes valgfrie.

 • Særlige rettigheder for stiftere eller andre
 • Særlige fordele for stiftere eller andre
 • Aftaler med stiftere af væsentlig økonomisk betydning for selskabet
 • Tegning af anparter mod indskud af andre værdier ud over kontanter
 • Fravalg af revisor og revision til årsregnskabet
 • Andelen af den tegnede selskabskapital, som er blevet indskudt på selve stiftelsesdatoen

Hvilke andre registreringer og dokumenter skal jeg have styr på?

Når du stifter et iværksætterselskab, skal du foruden IVS stiftelsesdokumentet sørge for at have styr på de øvrige dokumenter og registreringer, som det kræver at stifte et IVS. Når du stifter dit selskab gennem Ivsstiftelse.dk, får du alt, hvad det kræver. Herunder kan du se, hvad det drejer sig om:

Dokumenter:

 • Ejerbog
 • Vedtægter
 • Stiftelsesdokument

Registreringer:

 • Registrering af selve selskabet på virk.dk (Erhvervsstyrelsen). Alle selskaber skal registreres for at opnå gyldighed og for du kan modtage et CVR-nummer. Det koster altid 670 kr. i registreringsgebyr, uanset om du registrerer det selv, eller lader os ordne det for dig