IVS stiftelsesdokument

Når du stifter dit IVS selskab, skal du oprette og registrere en række ting såsom ejerbog, registrering af ejere i Det Offentlige Ejerregister og altså også et stiftelsesdokument.

Dit stiftelsesdokument skal indeholde en række obligatoriske oplysninger, som du skal oplyse. Derudover kan du vælge at oplyse om flere forskellige valgfrie informationer.

Vi kommer nærmere ind på både de obligatoriske og de valgfrie oplysninger ved et IVS stiftelsesdokument i denne guide.

Nederst på siden får du mere hjælp til at håndtere dine dokumenter ved stiftelse af IVS – på den måde kommer du hurtigt, nemt og sikkert i gang med dit iværksættereventyr.

Hvad er et IVS?

Til at starte med redegører vi kort for, hvad et IVS rent faktisk er for en størrelse. IVS står for iværksætterselskab, og det er en relativ ny selskabsform, som først så dagens lys i januar 2014.

Formålet med iværksætterselskabet er at gøre det nemmere for nye iværksættere at komme i gang med deres forretning uden at sætte alt på et bræt. Dette lader sig gøre ved, at det kun koster DKK 1,00 at stifte et IVS, hvorimod det koster DKK 50.000 i startkapital for at stifte et ApS.

Efter opstart skal du blot lægge 25% af selskabets overskud (ikke omsætning) til side, indtil der foreligger en selskabskapital på DKK 50.000 som ved et ApS.

Med begrænset hæftelse adskiller et IVS sig også markant fra enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S).

Som ejer hæfter du ikke personligt, og du hæfter aldrig solidarisk, hvis det går galt.

Obligatoriske oplysninger, som dit IVS stiftelsesdokument skal indeholde

Dit IVS stiftelsesdokument skal indeholde en håndfuld bestemte oplysninger. Disse oplysninger er obligatoriske at oplyse om, og de kan derfor ikke fraviges.

De obligatoriske oplysninger i et IVS stiftelsesdokument er som følger:

 

 • Navn, bopæl og eventuelt CVR-nr. på stiftere. Selskabets stifter eller stiftere kan både være personer eller andre selskaber
 • Tegningskurs for anparter i selskabet
 • Frister for tegning og indbetaling af anparter
 • Dato for, hvornår stiftelsen retsmæssigt træder i kraft.
 • Dato for, hvornår stiftelsen regnskabsmæssigt træder i kraft
 • Oplysninger om, hvor vidt selskabet afholder omkostningerne ved stiftelse. Og hvis det gør, hvad er de anslåede omkostninger da?

 

Valgfrie oplysninger, som dit IVS stiftelsesdokument kan indeholde

Dit stiftelsesdokument kan ud over de ovenstående obligatoriske oplysninger også indeholde en række valgfrie informationer.

Disse informationer kan bl.a. være særlige rettigheder for stiftere, fravalg af revision ved årsregnskab og lignende.

Du kan læse mere om de valgfrie og obligatoriske oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.

Stiftelsesdokument IVS – Få hjælp til din dokumenthåndtering

Hos Ivsstiftelse.dk ved vi, hvor ivrige de fleste kommende iværksættere er for at komme i gang. Derfor kan det hurtigt blive til frustrationer, hvis du selv skal håndtere stiftelsesdokument for dit IVS, registrering af ejere hos det offentlige og lignende.

Kontakt os allerede i dag, og få hjælp til din dokumenthåndtering og stiftelse af dit IVS.

 

IVS stiftelsesdokument

Et IVS stiftelsesdokument er som nævnt et dokument, som indeholder alle de væsentlige informationer om selskabets og dets stiftere og stiftelsesforhold. Derudover kan et IVS stiftelsesdokument også indeholde vedtægterne for selskabet, som bland andet bestemmer, hvordan diverse situationer og konflikter i selskabet skal løses.

Selve vedtægterne kan indgå i stiftelsesdokumentet, eller de kan vedhæftes som separat dokument eller fil ved stiftelsen af dit IVS selskab.

Et IVS stiftelsesdokument skal indeholde en række obligatoriske oplysninger, som du også kort kunne læse om længere oppe på siden. Derudover er den række oplysninger, der ikke er obligatoriske at inkludere, men som du alligevel kan vælge at have med i stiftelsesdokumentet.

I afsnittene nedenfor kommer vi nærmere ind på både de obligatoriske og valgfrie oplysninger til stiftelsesdokumentet. Vi udbyder de enkelte oplysninger, så du er bedre klædt på til at stifte dit ejet IVS.

Husk altid på, at vi sidder klar ved mail og telefon, hvis du ønsker hjælpe til stiftelse af IVS, eller har spørgsmål vedrørende dit IVS stiftelsesdokument. Vi kan klare alle dokumenter og registreringer for dig, så du har dit CVR-nummer inden for mindre end 2 dage, hvorefter du kan kickstarte din forretning og komme i gang med eventyret.

Stiftelsesdokument IVS – Hvad skal det indeholde?

Dit stiftelsesdokument til IVS selskabet skal indeholde et minimum af oplysninger. Dermed er oplysningerne obligatoriske at inkludere i dokumentet, og det kan ikke fraviges.

Nedenfor ser du uddybende forklaringer af hver enkel obligatorisk oplysning:

 • Navn og binavne – Stiftelsesdokument IVS-mæssigt skal indeholde selve navnet på selskabet. Derudover skal det også indeholde eventuelle binavne, hvis du vælger at oprette disse. Eksempelvis kan et binavn til selskabsnavnet ’Jørgens Grill’ være ’Jørgensgrill.dk’, ’Havnegrillen’ osv.
 • Adresse og kontaktoplysninger – Dit stiftelsesdokument skal også indeholde selskabets adresse. Derudover skal der indgå diverse kontaktoplysninger på selskabet såsom telefonnummer, e-mailadresse o. lign.
 • Navne – Dit IVS stiftelsesdokument skal ydermere indeholde navnene på samtlige stiftere af selskabet. Dette kan både være personer eller andre selskaber og virksomheder. Derudover skal dokumentet indeholde navnene på bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer samt direktører.
 • Revisor – Hvis selskabet har valgt at have en tilknyttet revisor, så skal stiftelsesdokumentet også oplyse om navnet på revisoren.
 • Dato – Du skal huske at skrive datoen for stiftelsen af dit IVS selskab ind i dit IVS stiftelsesdokument. Denne dato vil i langt de fleste tilfælde være samme dato, som dokumentet bliver underskrevet.
 • Formål – Når du skal beskrive selskabets formål i stiftelsesdokument, er det egentlig relativt enkelt. Du skal blot beskrive, hvilken slags virksomhed selskaber har tænkt sig at drive. Du skal hverken beskrive forretningsplan, potentielle samarbejdsaftaler eller lignende. Hvis dit selskab skal drive restaurant, er dette blot, hvad du skriver som selskabets formål. Du skal dog være opmærksom på, at selskabet ikke må drive anden virksomhed end det, der er beskrevet under selskabets formål.
 • Tegningsmål – Selskabets tegningsmål forklarer, hvem i selskabets ledelse der er har ret til at underskrive vigtige aftaler og dokumenter på vegne af selskabet. Du skal derfor, i dit IVS stiftelsesdokument, beskrive, netop hvilke personer i ledelsesorganet, der har ret til dette. Hvis du er ny iværksættere, stifter du formentlig dit IVS selskab alene, og du kan derfor nøjes med at skrive dig selv på under dette punkt.

Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp til at få udført ovenstående udformning af dit stiftelsesdokument korrekt, kan du altid kontakte os her på siden, via tlf. eller over e-mail.

IVS stiftelsesdokument – Hvad kan det indeholde?

I afsnittet ovenfor kom vi ind på de obligatoriske oplysninger, som dit stiftelsesdokument skal indeholde. Nu kigger vi lidt nærmere på de valgfrie oplysninger, som du kan vælge at inkludere i dokumentet.

Stiftelsesdokumentet skal indeholde følgende oplysninger, såfremt der træffes beslutning om det. Det er derfor, de kaldes valgfrie.

 • Særlige rettigheder for stiftere eller andre
 • Særlige fordele for stiftere eller andre
 • Aftaler med stiftere af væsentlig økonomisk betydning for selskabet
 • Tegning af anparter mod indskud af andre værdier ud over kontanter
 • Fravalg af revisor og revision til årsregnskabet
 • Andelen af den tegnede selskabskapital, som er blevet indskudt på selve stiftelsesdatoen

Hvilke andre registreringer og dokumenter skal jeg have styr på?

Når du stifter et iværksætterselskab, skal du sørge for at have styr på de øvrige dokumenter og registreringer foruden stiftelsesdokumentet. Herunder ser du 2 lister, der kort og præcist forklarer, hvad du skal huske.

Registreringer:

 • Registrering af alle ejere, der ejer mindst 5% af selskabet i Det Offentlige Ejerregister
 • Registrering af selve selskabet med vedtægter og stiftelsesdokument

Dokumenter:

 • Ejerbog
 • Vedtægter
 • Stiftelsesdokument

Hvis du ønsker at læse mere nyttig viden om IVS stiftelsesdokumenter, finder du en masse brugbare artikler og skabeloner på Virk.dk. Der kan du bl.a. hente skabeloner til stiftelsesdokumenter til iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber. Derudover finder du uddybende forklaringer på de forskellige fagudtryk, herunder listen over obligatoriske og valgfri oplysninger til stiftelsesdokumentet på denne side.

Som det også fremgår af Virk.dk, så bør du altid rådføre dig med professionelle rådgivere, hvis du er i tvivl om ovenstående. Vi sidder klar med eksperter og advokater, der kan hjælpe dig videre om nødvendigt.