IVS vedtægter

Når du stifter dit nye IVS selskab, skal du sørge for at have vedtægter og stiftelsesdokument i orden. Ud over selskabsloven, som bestemmer en række vigtige regler, som alle selskaber skal følge, så indeholder dine IVS vedtægter også en række udvalgte regler, der gælder for netop dit selskab.

I denne guide kigger vi nærmere på de forskellige oplysninger, der skal indgå i dine vedtægter. Nogle af oplysningerne er obligatoriske at skrive ind i vedtægterne, mens andre oplysninger er valgfrie at inddrage. Du kan læse mere om reglerne for IVS vedtægter hos Startvækst.

Nederst på siden ser du, hvordan du får hjælp til at ordne dine IVS vedtægter korrekt. Der kan være mange ting at huske på, og mange nye iværksættere glemmer ofte at få vigtige detaljer med i vedtægterne. Derfor kan det være en fordel at modtage ekstern hjælp fra fagfolk.

Fordele ved et IVS selskab

Et iværksætterselskab (IVS) fungerer på mange driftsmæssige måder ligesom et anpartsselskab (ApS). Der er dog den enorme forskel og fordel ved et IVS, at du ikke behøver at indskyde mere end DKK 1,00 som startkapital.

Dette giver større mulighed for at komme i gang selv for de vækstlystne iværksættere, som ikke lige har DKK 50.000 stående, som det kræver at stifte et ApS.

Hvilke oplysninger skal mine IVS vedtægter indeholde?

Jævnfør selskabsloven skal dine IVS vedtægter indeholde en række bestemte oplysninger. Du kan ikke fravige disse oplysninger, da de er obligatoriske at skrive ind i dine selskabsvedtægter.

De obligatoriske oplysninger er som følger:

 

 • Navn og eventuelle binavne på dit iværksætterselskab
 • Formålet med selskabet
 • Størrelse på selskabskapitalen
 • Antal eller pålydende værdi for anparter i selskabet
 • Anparternes rettigheder
 • Selskabets ledelse
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Selskabets regnskabsår
 • Eventuelle beslutninger truffet af ejere
 • Et eventuelt ophørstidspunkt

 

LÆS MERE OM IVÆRKSÆTTERSELSKABKER

Hvilke oplysninger kan mine IVS vedtægter indeholde?

Foruden de obligatoriske oplysninger ovenfor kan du også vælge at skrive en række valgfrie oplysninger ind i dine IVS vedtægter:

 • Samtykke til salg eller lignende af anparter
 • Forkøbsret ved salg eller lignende af anparter
 • Elektronisk generalforsamling
 • Sprog på generalforsamling
 • Bestyrelsens beslutningsdygtighed
 • Tegningsret

Få professionel hjælp med dine vedtægter

Hvis du ønsker rådgivning eller hjælp med dine vedtægter til dit IVS selskab, kan du lade Ivsstiftelse.dk træde til.

Vi tilbyder et stærkt samarbejde mellem revisorer og advokater, og vi kan således hjælpe dig godt i gang med dit eventyr som iværksætter ved at få styr på vedtægterne fra starten af.

Vi tilbyder endvidere stiftelse af IVS til dig, som gerne vil hurtigt, nemt og sikkert i gang med dit iværksætterselskab. Hjælpen indeholder bl.a. registrering i Det Offentlige Ejerregister, Nem-ID til offentlige myndigheder samt digital ejerbog.

Kontakt os i dag for at få hjælp og komme i gang med dit IVS selskab.

 

IVS vedtægter – uddybende forklaringer

Som det også fremgår af afsnittene længere oppe på siden, så er der visse oplysninger, der er obligatoriske for dig at få med i dit selskabs vedtægter. Foruden ejerregister og andre offentlige registreringer, er det vigtigt at have godt styr på disse vedtægter. Derfor dykker vi i de følgende afsnit dybere ned i disse obligatoriske oplysninger, så du kan blive klogere på, hvad det hele går ud på.

Selskabets navn og binavne

Som noget af det første og vigtigste i selskabets vedtægter, skal selskabets navn og eventuelle binavne fremgå. Dette giver god mening, da man dermed hurtigt og nemt kan finde ud af, hvilket selskab, man har med at gøre.

Når du stifter og driver et iværksætterselskab, og dermed også skal lave vedtægter IVS selskaber kan bruge, så skal du sørge for, at enten ordet ’iværksætterselskab’ eller forkortelsen ’IVS’ indgår i firmaets navn.

Selskabets formål

Selskabets formål er en lidt sjov størrelse, men ikke desto mindre skal det fremgå af dine IVS vedtægter. Selskabets formål er kort fortalt den slags virksomhed, som selskabet driver eller skal til at drive.

Selskabet kunne f.eks. have som formål at drive fødevarevirksomhed med henblik på at drive og udvikle restauranter og udvikle egne fødevarer. Det kunne også være at drive IT-virksomhed med henblik på at udvikle og videresælge digitale softwareløsninger.

Det er vigtigt, at du selskabets ikke driver anden virksomhed end det, der er defineret i selskabets formål.

Selskabskapitalens størrelse

Selskabskapitalens størrelse er rimelig ligetil. Det går ud på, at du i dine IVS vedtægter skal oplyse, hvor stor selskabets kapital er. Hvis du stifter et IVS med blot DKK 1,00 i opstartskapital, skal du blot anføre selskabskapitalens størrelse som sådan.

Det samme gælder naturligvis, hvis du skyder DKK 1.000, DKK 5.000, DKK 20.000 eller et hvilket som helst andet beløb ind i selskabet fra starten. I så fald skal denne selskabskapitalstørrelse angives.

Anparternes eller aktiernes antal eller pålydende værdi

Enhver selskabskapital i et IVS er opgjort i anparter, som er ejerandele i selskabet. I dine vedtægter skal du sørge for at angive enten:

 • Hvor mange anparter selskabets kapital er opdelt i – f.eks. 10, 100 eller 500 anparter.
 • Hvor høj en pålydende værdi, hver anpart har – f.eks. DKK 5.000 pr. styk.
 • En kombination af begge ovenstående eksempler.

Du skal vælge minimum en af de tre ovenstående muligheder og oplyse det i dine IVS vedtægter.

Anparternes eller aktiernes rettigheder

Anparternes rettigheder beskriver de rettigheder, som anpartsindehaveren har. Det kan f.eks. være vedrørende generalforsamlinger, hvor hver anpart i selskabet giver 1, 5 eller 10 stemmer til selve generalforsamlingerne.

Rettighederne kan dog også bruges til at definere forskellige kapitalklasser i anparterne. Du kan f.eks. vælge at have to klasser – hhv. kapitalklasse A og kapitalklasse B -, hvor en anpart i klasse A er dyrest og sikrer 1 stemme til generalforsamlingen, mens en anpart i klasse B er billigst men til gengæld sikrer 0 stemmer til generalforsamlingen.

Selskabets ledelsesorganer

I dine IVS vedtægter skal det fremgå, hvilke ledelsesorganer der er aktuelle i din virksomhed. Som IVS selskab er det ikke påkrævet at have en bestyrelse, og du kan derfor nøjes med en direktion (som kan bestå udelukkende af dig selv), og dette kan så oplyses som ledelsesorganet i selskabet.

Du kan dog også vælge både at have en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. I så fald skal også bestyrelsen oplyses og beskrives i vedtægterne.

Indkaldelse til generalforsamling

Du skal også oplyse om processen ved indkaldelse til generalforsamling i dit selskabs vedtægter. Jf. selskabsloven må du tidligst indkalde med 4 ugers varsel. Som standard må du senest indkalde med 2 ugers varsel – det sidste kan dog forlænges i vedtægterne, hvis du ønsker det.

Du kan også vælge at beskrive i dine IVS vedtægter, at indkaldelse altid foregår via selskabets hjemmeside, hvormed du kan nøjes med at indkalde der.

Regnskabsår

Selskabets regnskabsår er som udgangspunkt på 12 kalendermåneder, man kan være op til 18 måneder i første regnskabsår.

Du skal oplyse om selskabets regnskabsår i selskabets vedtægter, og normalvis starter regnskabsåret samme dato, som selskabets stiftelsesdokument bliver underskrevet.

Eventuelle beslutninger truffet af selskabets ejere

Større beslutninger truffet af selskabets ejere skal fremgå og oplyses i vedtægterne. Disse beslutningerne kan f.eks. være, at direktionen har mulighed for at forhøje selskabets kapital, optage lån og lignende.

Oplysningen om de eventuelle beslutninger kan dog også omfatte bestyrelsens beføjelser, hvis denne ønsker at udstede rettigheder til at kunne tegne anparter senere i selskabets levetid.

Eventuelt ophørstidspunkt

I langt, langt de fleste tilfælde vil du stifte et IVS selskab uden noget ophørstidspunkt. Du vil drive og udvikle din forretning på ubestemt tid – og hvem ved, muligvis sælge senere. Men du har faktisk mulighed for at angive et bestemt ophørstidspunkt i dine IVS vedtægter, hvis dette er relevant for selskabet.

Det kan være tilfældet, hvis du udelukkende stifter selskabet for at udføre en helt konkret og tidsbestemt opgave, som er tidsbestemt eller på anden vis fastlagt til at ophøre efter udførelsen.