OBS! IVS’et blev afskaffet som selskabsform d. 9. april 2019, og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan dog stadig få gang i din forretning, bare under andre vilkår. Læs mere om dine muligheder på LegalDesk.dk.

IVS vedtægter

For at stifte et IVS kræver det en række juridiske dokumenter, herunder vedtægter. Udover Selskabsloven, som bestemmer en række vigtige regler, som alle selskaber skal følge, så indeholder dit selskabs vedtægter også en række regler og procedurer, der gælder for netop dit IVS.

Vi ser nærmere på de forskellige oplysninger, der skal indgå i dine vedtægter. Nogle af oplysningerne er lovpligtige og skal indgå i vedtægterne, mens andre oplysninger er valgfrie, da det afhænger af det enkelte selskab. Hvis du stifter dit IVS gennem Ivsstiftelse.dk, kan du være sikker på, at du modtager alle nødvendige dokumenter, herunder vedtægter, der indeholder alt det, de skal.

Hvilke oplysninger skal mine IVS vedtægter indeholde?

Som nævnt skal dine IVS vedtægter indeholde en række bestemte oplysninger, der er bestemt af Selskabsloven. Det betyder, at dine IVS vedtægter indeholder følgende oplysninger:

 • Navn og eventuelle binavne på dit iværksætterselskab
 • Formålet med selskabet
 • Størrelse på selskabskapitalen
 • Antal eller pålydende værdi for anparter i selskabet
 • Anparternes rettigheder
 • Selskabets ledelse
 • Frister og formelle krav ved indkaldelse til generalforsamling
 • Selskabets regnskabsår
 • Eventuelle beslutninger truffet af ejere

LÆS MERE OM IVÆRKSÆTTERSELSKABER

Hvilke oplysninger kan mine IVS vedtægter indeholde?

Foruden de lovpligtige oplysninger ovenfor kan du også vælge at skrive en række valgfrie oplysninger ind i dine IVS vedtægter. Hvorvidt der skal yderligere oplysninger i IVS vedtægterne, afhænger af de regler der skal gælde for netop dit IVS. Når du stifter et IVS gennem os, skal du derfor tage stilling til række valg, der blandt andet drejer sig om følgende:

 • Samtykke til salg eller lignende af anparter
 • Forkøbsret ved salg eller lignende af anparter
 • Elektronisk generalforsamling
 • Sprog på generalforsamling
 • Bestyrelsens beslutningsdygtighed
 • Tegningsret
 • Ejernes ret til at se ejerbogen

Bestil dit IVS nu!

IVS vedtægter – uddybende forklaringer

Som det også fremgår af afsnittene længere oppe, er der visse oplysninger, der er lovpligtige i dit selskabs vedtægter. For at skabe klarhed over, hvilke oplysninger der er lovpligtige, uddyber vi nedenfor hver enkelt lovpligtig oplysning.

Selskabets navn og binavne

Som noget af det første i selskabets vedtægter, skal selskabets navn og eventuelle binavne fremgå. Binavne er ekstra selskabsnavne, der ofte minder om selve selskabsnavnet. Et binavn kan enten bruges til andre forretningsmæssige aktiviteter, eller man kan vente med at bruge det og blot “spærre” det, så andre ikke kan anvende det. Selve selskabsformen IVS, ApS eller A/S, skal altid fremgå til sidst i selskabsnavnet, eksempelvis “Blomsterhuset IVS” og er den juridiske korrekte betegnelse for dit selskab. Det betyder derfor også, at du ikke behøver at anvende “IVS” efter navnet, når du bruger det i almindelige sammenhænge.

Selskabets formål

Selskabets formål er kort fortalt det, som selskabet skal beskæftige sig med og dermed drive forretning ud fra.

Et selskabs formål kan eksempelvis være at fødevarevirksomhed med henblik på at drive restauranter. Det er meget vigtigt, at selskabet ikke driver anden virksomhed end det, der er defineret i selskabets formål.

Selskabskapitalens størrelse

Selskabskapitalen er det beløb, du investerer i din virksomhed til at starte med. Hvis du stifter et IVS med 1 kr. i selskabskapital, skal du blot anføre selskabskapitalens størrelse til 1 kr.

Det samme gælder naturligvis, hvis du skyder 1.000 kr., 5.000 kr., 20.000 kr. eller et hvilket som helst andet beløb ind i selskabet fra starten.

Anparternes eller aktiernes antal eller pålydende værdi

Enhver selskabskapital i et IVS er opgjort i anparter, som er ejerandele i selskabet. I de vedtægter du får gennem Ivsstiftelse.dk, er anparternes pålydende værdi altid 1.

Anparternes eller aktiernes rettigheder

Anparternes rettigheder beskriver de rettigheder, som anpartsindehaveren har. Det kan f.eks. være vedrørende generalforsamlinger, hvor hver anpart i selskabet giver 1, 5 eller 10 stemmer til selve generalforsamlingerne.

Rettighederne kan dog også bruges til at definere forskellige kapitalklasser i anparterne. Du kan f.eks. vælge at have to klasser – hhv. kapitalklasse A og kapitalklasse B -, hvor en anpart i klasse A er dyrest og sikrer 1 stemme til generalforsamlingen, mens en anpart i klasse B er billigst men til gengæld sikrer 0 stemmer til generalforsamlingen.

Selskabets ledelsesorganer

I dine IVS vedtægter skal det fremgå, hvilken ledelse der er i dit selskab. I et IVS er det ikke et krav, at der er en bestyrelse, og du kan derfor nøjes med en direktion (som kan bestå udelukkende af dig selv).

Du kan dog også vælge både at have en direktion og en bestyrelse. I så fald skal dette også angives i vedtægterne.

Indkaldelse til generalforsamling

Dine IVS vedtægter skal også indeholde en procedure for, hvordan indkaldelse til generalforsamling skal foregå. Ifølge Selskabsloven må du tidligst indkalde med fire ugers varsel og senest med to ugers varsel, hvilket automatisk vil fremgå af de vedtægter, du får gennem os, hvis du stifter dit IVS hos Ivsstiftelse.dk.

Regnskabsår

Selskabets regnskabsår er som udgangspunkt på 12 kalendermåneder, man kan være op til 18 måneder i første regnskabsår.

Du skal derfor vælge, hvornår regnskabsåret starter og længden for selskabets første regnskabsår.

Eventuelle beslutninger truffet af selskabets ejere

Større beslutninger truffet af selskabets ejere skal fremgå og oplyses i vedtægterne. Disse beslutningerne kan f.eks. være, at direktionen har mulighed for at forhøje selskabets kapital, optage lån og lignende.

Oplysningen om de eventuelle beslutninger kan dog også omfatte bestyrelsens beføjelser, hvis denne ønsker at udstede rettigheder til at kunne tegne anparter senere i selskabets levetid.