Vores forretningsbetingelser

1. Accept af forretningsbetingelser
Disse forretningsbetingelser gælder for din brug af IVSstiftelse.dk og alle produkter og ydelser tilbudt på siden www.ivsstiftelse.dk. Ved at handle på ivsstiftelse.dk accepterer du hermed at du har læst og forstået disse betingelser, og at de bliver en bindende aftale mellem dig og Stift et IVS.

2. Ændringer af vilkår og betingelser
Stift et IVS forbeholder sig retten til at ændre de angivede betingelser. Kontroller venligst denne del af hjemmesiden, før du bruger hjemmesiden.

3. Produktet
Stift et IVS sælger på www.IVSstiftelse.dk hjælp til stiftelse af IVS’er med eller uden en momsregistrering af selskabet. Momsregistreringen foretages efter betaling af ordre. Alle solgte selskaber har, før salg, haft ingen former for drift eller er på nogen måde blevet benyttet til at drive virksomhed.

Der sælges yderligere registrering af selskaber i Det Offentlige Ejerregister og udarbejdelse af ejerbøger samt diverse e-bøger.

4. Levering
Kunden bestiller et IVS ved at udfylde bestillingsformularen og betale for ordren. Efter betalingen er modtaget og hvis formularen er udfyldt korrekt, vil kunden modtage stiftelsesdokumenter samme dag som bestilling, hvis bestilling er foretaget før kl. 16.00. Når disse er underskrevet vil kunden modtage nyt cvr. nr. inden for 48 timer, medmindre erhvervsstyrelsens systemer ikke er til gængelige eller stiftelsen udtages til stikprøvekontrol. Der tages også forbehold for at erhvervsstyrelsen i visse tilfælde kan have forlænget stiftelsestid.

Kunden vil efterfølgende modtage de sidste dokumenter når de er udarbejdet såsom ejerbog m.m.

Hertil anvendes advokat Mette Højberg som vores underleverandør i forbindelse med registrering af ejere i Det Offentlige Ejerregister og udarbejdelsen af ejerbøger.

5. Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret da ydelsen der leveres anses som værende handel mellem erhvervsdrivende. Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, bankoverførsel eller anden betalingsløsning, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Kunden kan således ikke efter et køb fortryde sin bestilling.

I nogle tilfælde kan Stift et IVS dog stadig tilbyde pengene tilbage, i så fald direktørerklæringen endnu ikke er sendt afsted og det vurderes at der ikke er brugt for mange ressourcer på at behandle ordren allerede.

6. Priser
Alle priser på IVSstiftelse.dk er dagspriser og eks. 25% moms.

Der forekommer gebyr på DKK 670 stiftelsesgebyr ved bestilling af IVS og DKK 180 ved omregistreringsgebyr I så fald dette skulle blive aktuelt.

Der er intet gebyr ved registrering af ejere i Det Offentlige Ejerregister, udarbejdelse af ejerbøger eller ved køb af e-bøger.

Inden betaling bliver det fulde beløb oplyst inkl. moms og gebyrer. Priserne kan løbende ændres. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, afgifts- og valutaændringer.

7. Persondatapolitik
Når du køber et produkt via www.ivsstiftelse.dk skal du bl.a. oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr/cvr nr. (kundeoplysninger/virksomhedsoplysninger). Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre din konkrete bestilling/lave faktura.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand (med undtagelse af Mette Højberg fra Rebel Law i forbindelse med hendes arbejde som underleverandør). Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Stift et IVS opbevarer som foreskrevet i regnskabsloven registrerede oplysninger i mindst 5 år ud over bogføringsåret.

8. Yderligere juridiske bestemmelser

 • Køber er ansvarlig for, at det nye navn til iværksætterselskabets er ledigt og ikke krænker varemærker mv.
 • Det er direktøren, der i kraft af sin underskrift, indestår for, at de angivne oplysninger er korrekte.
 • Selskabet er først fuldt overdraget, når direktørerklæringen er underskrevet med Nem-ID (Nem-ID skal være tilknyttet direktørens CPR-nummer).
 • Det er køber af selskabet, der er ansvarlig for, at den indsatte direktør lovligt kan indsættes i stillingen (eks. er myndig og ikke frataget retten til at drive virksomhed).
 • Fra overdragelsestidspunktet er sælger ikke ansvarlig for varetagelse af selskabets drift, indberetning af pligter mv.
 • Stift et IVS kan videregive kundens oplysninger, dog kun tlf., navn, emailadresse og selskabsnavn, til tætstående samarbejdspartnere, for at øge kvaliteten, af den service der ydes.
 • Køber er indforstået med, at selskabet af administrative hensyn ikke overdrages med en digital postkasse. Denne kan oprettes med den nye NemID aftale, der er en del af pakken.
 • Køber er ansvarlig for, at aktiviteten i iværksætterselskabet er lovlig og egnet til drift i selskabsform (nogle erhverv er ikke tilladt at drive i selskabsform eks. apotek og tolk).
 • Køber er indforstået med det købte selskabs formål i vedtægterne: ”at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil” eller “Selskabets formål er at eje kapitalandele og rettigheder med aktiviteter i tilknytning hertil”. Såfremt den påtænkte aktivitet ikke kan rummes i en af førnævnte beskrivelser, kan der rettes personlig henvendelse til Ivsstiftelse.dk for at få dette ændret.
 • Ved at gennemføre ordren bemyndiger køber Ivsstiftelse.dk til at foretage de nødvendige ændringer hos relevante myndighede eks. SKAT samt Erhvervsstyrelsen.
 • Køber er indforstået med, at selskaberne, der sælges hos Ivsstiftelse.dk er uden revisionspligt. Såfremt de gældende beløbsgrænser for fravalg af revision overskrides, er det den nye direktørs ansvar at vælge en revisor. Der kan til enhver tid tilvælges revision af iværksætterselskabet. Dette skal ske på en ekstraordinær generalforsamling.
 • Udarbejdelse af ejerbog og registrering i Det Offentlige Ejerregister er engangsydelser. Selskabet er selv ansvarligt for at notere senere ændringer i ejerkredsen, i ejerbogen og i Det Offentlige Ejerregister.
 • Købet er indforstået med at det er købers eget ansvar at tegne alle lovpligtige forsikringer for selskabet og associerede medarbejdere/ansatte.
 • Selskabet er selv ansvarligt for at oplysningerne angivet, til brug for registrering i Det Offentlige Ejerregister og udarbejdelse af ejerbog, er korrekte.
 • Ved salg af services der inkluderer momsregistrering, importregistrering, eksportregistrering, a-skat, ATP eller alkoholbevilgning kan Stift et IVS ikke stå til ansvar for det videre forløb efter efter ansøgning er afsendt. Oplever en kunde f.eks. at skat efter momsregistrering er foretaget, beder om yderligere materiale og redegørelse før registreringen kan godkendes, er det kundens eget ansvar at fremsende den nødvendige dokumentation samt finde en løsning i samarbejde med skat alene.