Opret CVR – Sådan gør du

Du vil gerne i gang med din forretning, og du skal bruge et CVR-nummer – men hvordan skal du bære dig ad?

I denne korte og præcise guide lærer du, hvordan du får et CVR-nummer, hvornår det er påkrævet, og hvordan du får professionel udefra om nødvendigt.

Opret CVR-nummer selv

Hvis du selv ønsker at klare alt det praktiske mht. registrering af din virksomhed, så foregår det på Virk.dk.

På hjemmesiden kan du logge ind med dit NemID, hvorefter du skal udfylde en række påkrævede informationer om selve virksomheden.

Der gælder forskellige krav om informationer og registreringer alt afhængigt af, hvilken virksomhedsform du ønsker at oprette. Opret dit CVR-nummer selv, hvis du ved, hvad du har med at gøre, og du kan hurtigt komme i gang med forretningen.

OBS: Det er dog lettest at registrere en virksomhed og tilhørende CVR-nummer selv, hvis der er tale om en personligt ejet virksomhed: Enkeltmandsvirksomhed eller Interessentskab (I/S).

Hvornår skal jeg oprette CVR-nummer?

Som udgangspunkt er der ikke noget krav om, at du skal oprette et CVR-nummer, når du vil drive forretning.

Der opstår dog et krav, når din omsætning kommer op på et vist niveau. Regner du med at omsætte for DKK 50.000 eller derover i løbet af en 12-måneders periode, så skal du lade din virksomhed momsregistrere, hvilket betyder, at du skal oprette CVR-nummer for din virksomhed.

Vælg den rette selskabsform til dit CVR-nummer

Når du skal i gang med din forretning, skal du vælge, om du ønsker at starte og drive en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab, et ApS, et IVS eller måske endda et A/S.

Vil du starte en personligt ejet virksomhed med forhøjet risiko og personlig hæftelse, kan du nemt selv klikke dig ind på Virk.dk og oprette dit CVR-nummer.

Vil du derimod oprette et selskab frem for en personligt ejet virksomhed, kan du kigge nærmere på forskellene mellem et IVS og et ApS.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du overvejer at modtage nem og hurtig hjælp fra professionelle til registrering af selskaber, medmindre du virkelig har styr på, hvad du sidder med.

Jeg har besluttet mig for selskabsform – Hvad nu?

Hvis du allerede nu ved, at du ønsker at oprette et IVS (iværksætterselskab), så kan du med fordel få hjælp til registrering af CVR-nummer, digital ejerbog, registrering i Det Offentlige Ejerregister m.v.

Hos Ivsstiftelse.dk forregistrerer vi dit iværksætterselskab med tilhørende CVR-nummer, så du kan gå direkte i gang med at opbygge din forretning og udleve drømmen som iværksætter.

Vi hjælper desuden med juridisk støtte i samarbejde med vores tilknyttede advokater, dokumenthåndtering og lignende besværlighed, som du måtte ønske hjælp til.

 

Opret CVR

Opret CVR-nummer online ved at følge denne guide, hvor vi kommer ind på de forskellige detaljer omkring CVR-oprettelse og stiftelse af IVS. Vi kommer bl.a. ind på, hvad et CVR-nummer er, hvad fordelene er ved et IVS, hvad forskellen er på en ejerbog og Det Offentlige Ejerregister m.v.

Hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er kort fortalt en virksomheds id-nummer. På samme måde som personer har et CPR-nummer, så har alle danske virksomheder også et CVR-nummer. Forkortelsen ’CVR’ står for Det Centrale Virksomhedsregister, som er det offentliges oversigt over alle registrerede virksomheder.

Du har pligt til lade din virksomhed CVR-registrere, hvis den har pligt til at foretage indberetninger til det offentlige. Du kan f.eks. undlade at oprette CVR-nummer, hvis du driver en mindre personligt ejet virksomhed med en årlig omsætning på under DKK 50.000.

Lige så snart du regner med, at virksomhedens omsætning kommer op på DKK 50.000 eller mere på et kalenderår, så har du pligt til at lade dig momsregistrere og dermed også få et CVR-nummer.

Stifter du et selskab, f.eks. et IVS, et ApS eller et A/S, så får du automatisk et CVR-nummer ved stiftelsen, da selskaber i Danmark har pligt til at indberette diverse ting til det offentlige allerede fra starten – dette kommer vi nærmere ind på længere nede på siden.

Opret CVR på egen hånd ved at læse videre lige herunder:

Opret CVR-nummer online

Opret CVR-nummer online hurtigt og nemt ved at følge anvisningerne på Virk.dk. Du skal blot udfylde en række felter med de rette informationer om dig selv og firmaet, og så er du i gang.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal vedhæfte en række dokumenter og foretage nogle flere registreringer, hvis du vil stifte selskab.

Har du større ambitioner på dit selskabs vegne, er det en fordel at stifte et selskab fra begyndelsen, da det kan være juridisk besværligt at omdanne senere hen.

I de følgende afsnit kigger vi nærmere på fordelene ved et IVS (iværksætterselskab), og vi dykker ned i detaljerne vedrørende nogle af de ting, du skal huske, når du stifter et IVS, herunder ejerbog og Det Offentlige Ejerregister.

Fordele ved stiftelse af IVS

Der er mange gode fordele ved at stifte et IVS fra begyndelsen, når du skal i gang med dit forretningseventyr. Vi har listet de mest væsentlige fordele op herunder, så du kan danne dig et hurtigt og effektivt overblik:

  • Du kan stifte et iværksætterselskab med blot DKK 1,00 i opstartskapital. Kravet ved f.eks. et ApS er hele DKK 50.000.
  • Med et IVS har du et selskab. Dette betyder, at du og virksomheden er to forskellige juridiske personer, hvormed du kun skal hæfte begrænset i tilfælde af f.eks. en konkurs i virksomheden. Går det galt, kan kreditorerne altså kun gøre krav på den indskudte kapital, du har smidt i selskabet, og de kan ikke gøre krav på dine personlige værdier såsom værdipapirer, hus eller bil.
  • Du kan altid omdanne dit IVS til et ApS, når selskabets kapital når op på de DKK 50.000, som svarer til kravet om selskabskapital for stiftelse af et ApS.
  • I modsætning til f.eks. et I/S (interessentskab), hvor ejerne hæfter solidarisk, slipper du også for dette i et IVS. Hvis du har startet et iværksætterselskab sammen med en anden person eller virksomhed, og i har indskudt 50% af selskabets kapital hver, så hæfter du højst for de 50%, du selv har indskudt, og altså ikke for din partners resterende indskudte kapital.

Hvad er en ejerbog?

Når du stifter selskab og opretter CVR-nummer i Danmark, skal du bruge en ejerbog. En ejerbog er kort fortalt en oversigt over samtlige ejere og panthavere i selskabet. Ejerbogen skal ikke registreres hos det offentlige, men du har pligt til at føre en ejerbog og opdatere denne, når der sker ændringer i selskabets ejerforhold.

I praksis kan du føre ejerbog på alle tænkelige måder; lige fra en notesbog i hånden, i et excel-ark på computeren eller vha. en digital ejerbog, som du kan oprette gratis på Virk.dk.

Hvad er Det Offentlige Ejerregister?

I modsætning til ejerbogen, som ikke skal registreres hos det offentlige, så har du pligt til – på selskabets vegne – at registrere samtlige ejere, der ejer 5% eller mere af selskabets kapital eller stemmeret, i Det Offentlige Ejerregister.

Det Offentlige Ejerregister er et register over alle personer eller virksomheder, der ejer 5% eller derover af kapitalen eller stemmeretten i danske virksomheder eller selskaber. Både aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber og europæiske aktieselskaber har pligt til at registrere deres ejere på denne måde.

Kan jeg bruge et IVS som holdingselskab?

Du kan sagtens stifte et holdingselskab som IVS. Du kan faktisk lave en meget billig selskabskonstruktion ved at bruge DKK 1,00 på første at stifte dit IVS holdingselskab, og efterfølgende bruger du samme DKK 1,00 på også at stifte et eller flere datterselskaber som IVS driftsselskaber.

Har du brug for hjælp til at oprette CVR og stifte IVS, er du velkommen til at kontakte os her på Ivsstiftelse.dk. Vi sidder klar til at rådgive og hjælpe dig godt i gang med forretningen.