OBS! IVS’et blev afskaffet som selskabsform d. 9. april 2019, og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan dog stadig få gang i din forretning, bare under andre vilkår. Læs mere om dine muligheder på LegalDesk.dk.

Opret CVR – Sådan gør du

Du vil gerne i gang med din forretning, og du skal bruge et CVR-nummer – men hvordan  bærer du dig ad?

I denne korte og præcise guide lærer du, hvornår du skal bruge et CVR-nummer, og hvordan du får et CVR-nummer til din virksomhed.

Hvornår skal jeg oprette CVR-nummer?

Som udgangspunkt er der ikke noget krav om, at du skal oprette et CVR-nummer, når du vil drive forretning. Dette gælder dog kun, hvis virksomhedens omsætning ikke kommer op på 50.000 kr.
eller derover i løbet af en 12-måneders periode. Hvis din virksomhed omsætter for 50.000 kr. eller derover, skal virksomhedens momsregistreres. Når en virksomheds skal momsregistreres betyder det, at virksomheden skal have CVR-nummer.

Opret CVR-nummer selv

Når Erhvervsstyrelsen registrerer en virksomhed, tildeles virksomheden sit eget unikke CVR-nummer. Det er altså kun Erhvervsstyrelsen, der tildeler CVR-numre. Det er dog ikke bestemt, hvem der kan sende virksomheden til registrering – derfor har du naturligvis mulighed for at gøre dette selv. Ønsker du selv at sørge for registreringen af virksomheden, gør du dette i Erhvervsstyrelsens IT-system Virk.dk.

På hjemmesiden kan du logge ind med dit NemID, hvorefter du skal give en række påkrævede informationer om virksomheden.

Der gælder forskellige krav om informationer og registreringer alt afhængigt af, hvilken virksomhedsform du ønsker at oprette.

OBS: Det er lettest at registrere en virksomhed og tilhørende CVR-nummer selv, hvis der er tale om en personligt ejet virksomhed: Enkeltmandsvirksomhed eller Interessentskab (I/S).

Vi sørger for registrering og CVR-nummer

Ønsker du ikke selv at stå for registreringen af virksomheden, tilbyder vi at ordne det for dig. Benytter du vores registreringsservice, har din virksomhed CVR-nummer og er klar til drift inden for 24 timer. Når du stifter din virksomhed, bliver du i formularen præsenteret for registreringsservice. Denne tilvælger du blot, hvorefter vi håndterer den videre proces. Alle priser inkl. offentlige afgifter og gebyrer er oplyst i formularen.

Sæt rammerne for din forretning

Når du skal i gang med din forretning, skal du vælge, om du ønsker at starte og drive en personligt ejet virksomhed eller et kapitalselskab. Valget har stor betydning for, hvordan du i praksis kan drive din forretning.

Vil du starte en personligt ejet virksomhed med forhøjet risiko og personlig hæftelse, sørger vi altid for registreringen – den er inkluderet i prisen.

Vil du oprette et kapitalselskab, kan du med fordel kigge nærmere på forskellene på et IVS og et ApS.

Jeg har besluttet mig for selskabsform – hvad nu?

Vi hjælper dig hele vejen med din stiftelse. Hvis du allerede nu ved hvilken virksomhedstype/selskabsform, din virksomhed skal have, kan du gå i gang med det samme. Du stifter dit selskab ved at udfylde vores online formular, hvori du også vælger, hvorvidt vi skal varetage registreringen af virksomheden, eller om du selv sørger for det.

Bestil dit IVS nu!

Hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er kort fortalt en virksomheds id-nummer på samme måde som en persons CPR-nummer. Forkortelsen ’CVR’ står for Det Centrale Virksomhedsregister, som er det offentliges oversigt over alle registrerede virksomheder i Danmark.

Hvis din virksomhed er forpligtet til at indberette til det offentlige, skal virksomheden CVR-registreres. Hvis du har en personligt ejet virksomhed, som omsætter for mindre end 50.000 kr. om året, behøver virksomheden ikke at blive registreret.

Lige så snart du regner med, at virksomhedens omsætning kommer op på 50.000 kr. eller mere på et kalenderår, har du derimod pligt til at lade virksomheden momsregistrere og dermed få et CVR-nummer.

Stifter du et selskab, f.eks. et IVS eller et ApS, får du automatisk et CVR-nummer ved stiftelsen. Årsagen til dette er, at selskaber i Danmark har pligt til at indberette visse ting til det offentlige allerede fra selskabets stiftelse – dette kommer vi nærmere ind på længere nede på siden.

Opret CVR-nummer online

Opret CVR-nummer online ved at følge anvisningerne i vores vejledning. Du skal udfylde en række felter med de rette informationer om dig selv og virksomheden, og så er du i gang.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal vedhæfte en række dokumenter og foretage nogle flere registreringer, hvis du vil stifte selskab.

Har du større ambitioner på dit selskabs vegne, er det en fordel at stifte et selskab fra begyndelsen, da det kan være juridisk besværligt at omdanne senere hen. Enkeltmandsvirksomheder kan ikke omdannes til iværksætterselskaber, og en omdannelse til anpartsselskab kræver indblanding fra en revisor og/eller advokat.

I de følgende afsnit kigger vi nærmere på fordelene ved et IVS (iværksætterselskab), og vi dykker ned i detaljerne vedrørende nogle af de ting, du skal huske, når du stifter et IVS, herunder ejerbog og Det Offentlige Ejerregister.

Guide til registrering af virksomhed

Fordele ved stiftelse af IVS

Der er mange gode fordele ved at stifte et IVS fra begyndelsen, når du skal i gang med dit forretningseventyr. Vi har listet de mest væsentlige fordele op herunder, så du kan danne dig et hurtigt og effektivt overblik:

  • Lav selskabskapital. Du kan stifte et iværksætterselskab med blot 1 kr. i startkapital, hvor kravet til f.eks. et ApS er på 50.000 kr.
  • Goderne ved et kapitalselskab. Du og virksomheden er to forskellige juridiske enheder, hvorfor du hæfter begrænset i tilfælde af f.eks. en konkurs i virksomheden. Går det galt, kan kreditorerne kun gøre krav på den kapital, du har investeret i selskabet. De kan altså ikke gøre krav på dine personlige værdier, såsom værdipapirer, hus eller bil.
  • Du kan altid omdanne dit IVS til et ApS, når selskabets kapital når op på de 50.000 kr., som svarer til kravet om selskabskapital for stiftelse af et ApS.
  • I modsætning til f.eks. et I/S (interessentskab), hvor ejerne hæfter solidarisk, slipper du også for dette i et IVS. Hvis du har startet et iværksætterselskab sammen med en anden person eller virksomhed, og I har indskudt 50% af selskabets kapital hver, så hæfter du højst for de 50%, du selv har indskudt, og altså ikke for din partners resterende indskudte kapital.

Kan jeg bruge et IVS som holdingselskab?

Et IVS kan sagtens bruges i en holdingstruktur, både som holding- og som driftsselskab. Du kan lave en meget billig selskabskonstruktion ved først at stifte et IVS som holdingselskab med 1 kr., for derefter at bruge samme kapital til at stifte et IVS som driftsselskab. På den måde får du holdingstruktur ved at bruge det, der kaldes rullende kapital.

Bestil dit IVS nu!