OBS! IVS’et blev afskaffet som selskabsform d. 9. april 2019, og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan dog stadig få gang i din forretning, bare under andre vilkår. Læs mere om dine muligheder på LegalDesk.dk.

Selskabsform IVS –Værd at vide om iværksætterselskab

I denne guide kigger vi nærmere på IVS som selskabsform. Vi kommer rundt om fordelene ved IVS, og vi kigger på forskellene på IVS og ApS. Derudover guider vi dig naturligvis til, hvordan du selv starter dit eget IVS.

Fordele ved iværksætterselskaber

Når du starter din virksomhed som et IVS, kan du nyde godt af kapitalselskabets fordele, men også af de goder, der er bundet op på IVS alene.

Herunder kan du se de mest fremtrædende fordele ved IVS selskaber:

  • Personlig hæftelse: IVS selskaber er juridisk selvstændige enheder. Det betyder, at du som ejer ikke hæfter personligt i tilfælde af konkurser og lignende. Dette er modsat enkeltmandsvirksomheden, hvor ejeren hæfter personligt for alle økonomiske forpligtelser
  • Solidarisk hæftelse: Når din virksomhed er stiftet som et IVS, hæfter du ikke solidarisk med virksomhedens eventuelle øvrige ejere. Det gør du derimod, hvis du stifter et I/S (interessentskab). Hvis noget går galt, og den ene ejer ikke kan betale, hæfter den anden ejer for vedkommendes gæld. Det slipper du for med et IVS
  • Kapitalkrav: En anden og meget vigtig fordel ved IVS selskaber er det meget lave krav om selskabskapital ved opstart. Ved stiftelse af IVS selskab skal du blot indskyde mindst DKK 1,00 for at komme i gang – herefter skal du opspare 25% af selskabets overskud, indtil du rammer DKK 50.000, som er kapitalkravet ved stiftelse af ApS (anpartsselskab).
  • Drifts- eller holdingselskab: Med et IVS kan du både lave et almindeligt driftsselskab, eller du kan bruge det som et holdingselskab med andre datterselskaber under sig. Dette giver en god dynamisk fleksibilitet, og det er en billig måde at komme i gang med dit første holdingselskab.

Men hvad skal du så egentlig vælge – IVS eller ApS? Se mere herunder:

IVS eller ApS – Hvad skal jeg vælge?

Mange nye iværksættere er i tvivl om forskellene mellem et IVS og et ApS, nå nu de tilsyneladende minder så meget om hinanden.

Helt kort fortalt kan man sige, at der driftsmæssigt stort set ingen forskel er på de to selskabsformer. Begge er underlagt årsregnskabsloven og selskabsskatteloven.

Der hvor de adskiller sig er, når det kommer til kravet om selskabets startkapital.

Ved stiftelse af et ApS skal du som minimum skyde 50.000 kr. ind i selskabet. Dette sikrer en vis tryghed hos investorer og leverandører, men kan samtidig også være et bump på vejen for den spirende iværksætter.

Ved stiftelse af IVS kan du derimod nøjes med selskabskapital på 1 kr. Du skal blot være opmærksom på, at du skal spare 25% af selskabets årlige overskud op, indtil dit IVS har selskabskapital på 50.000 kr. Herefter kan du omdanne dit IVS til ApS, hvis du ønsker det, og du kan begynde at trække udbytte ud af dit IVS. Du kan udbetale løn med det samme, såfremt der er kapital i selskabet til at udbetale fra.

Selskabsform IVS – Stiftelse af IVS iværksætterselskab

Ved stiftelse af et IVS iværksætterselskab er der visse krav, du skal leve op til. Udover at spare 25% af den årlige omsætning op frem til selskabskapitalen når 50.000 kr., skal du bl.a. også udfærdige en ejerbog, registrere ejere i Det Offentlige Ejerregister og evt. bestille NemID Medarbejdersignatur, så din virksomhed bl.a. kan modtage post fra offentlige myndigheder. Vi hjælper dig trygt og hurtigt i gang med at oprette dit IVS, så du kan træde speederen i bund og komme i gang med din forretning med det samme.

Selskabsform IVS

IVS står for iværksætterselskab, og er et relativt nyt begreb der kun har eksisteret siden 2014. I starten af 2014 kunne sprudlende iværksættere landet over begynde at stifte deres virksomheder under selskabsformen IVS, hvis de ønskede at stifte et selskab, men ikke havde kapitalen til at stifte et ApS.

I de følgende afsnit kan du læse mere om fordelene og de vigtigste ting vedrørende IVS som selskabsform. Ønsker du at stifte et IVS på et tidspunkt, kan du her se, hvilke informationer selskabsdokumenternerne til dit kommende IVS skal indeholde.

IVS selskabsform – Det skal du vide

IVS som selskabsform byder på flere forskellige fordele, som du som erhvervsdrivende kan nyde godt af. Først og fremmest vil du opleve en meget begrænset hæftelse, da du hverken hæfter personligt eller solidarisk, som man f.eks. gør ved hhv. enkeltmandsvirksomhed og interessentskaber.

Dette betyder ganske enkelt, at hvis selskabet går konkurs og skylder penge, hæfter du for eventuelle øvrige ejeres gæld, og højst for det beløb, du har investeret i selskabet.

Et IVS udmærker sig også som selskabsform på den måde, at du kan nøjes med at betale selskabsskat, hvis du lader overskuddet blive i selskabet. Har du derimod en personligt ejet virksomhed, skal du betale fuld personskat af hele overskuddet.

Muligheden for at lade pengene stå i selskabet og kun betale selskabsskat sikrer, at du har en langt større likviditet i din forretning. Denne likviditet kan du så bruge på at vækste, tiltrække investorer, lave aftaler med leverandører o. lign.

IVS selskaber bliver mere og mere populære

Vi så de første spæde IVS selskaber blomstre op i starten af 2014. Dengang var en del erhvervsfolk og eksperter skeptiske over for den nye selskabsform, da det lave krav til startkapital ikke gav sikkerhed om kapital over for investorer og leverandører.

I løbet af de sidste år har vi dog været vidne til fødslen af flere og flere IVS selskaber. Folk har taget selskabsformen til sig, og de forhenværende skeptikere er i højere grad blevet overbevist om, at IVS som selskabsform er en seriøs størrelse.

IVS eller ApS? 

Lad os antage, at du nu er afklaret omkring at stifte et selskab frem for en personlig ejet virksomhed. Herfra skal du beslutte, hvorvidt du ønsker et IVS eller et ApS. Helt kort kan du vælge ud fra dette:  

  • Har du 50.000 kr. eller derover til at indskyde i selskabskapital fra starten, så kan du med fordel vælge et ApS.
  • Har du ikke har 50.000 kr., kan du vælge at stifte et IVS. Herefter skal du opspare 25% af selskabets årlige overskud, indtil kapitalen runder 50.000 kr. Når det sker, kan du omdanne dit IVS til et ApS.

Driftsmæssigt er der ingen forskel på et IVS eller ApS, og du kan derfor sagtens nøjes med et IVS i starten, hvis pengene ikke rækker til at stifte et ApS fra begyndelsen. Du kan blot ikke udlodde udbytte til dig selv eller andre, førend selskabets kapital når op på de 50.000 kr. Du kan dog sagtens udbetale løn til dig og selv og eventuelle ansatte.

IVS – Kom i gang for 1 kr. 

Som nævnt tidligere koster det stort set ingenting at komme i gang med et IVS iværksætterselskab. For kun 1 kr. kan du stifte selskabet og begynde at udvikle din forretning.

Det giver mulighed for at komme i gang med drømmene om egen virksomhed for helt nye iværksættere, uden først at skulle spare op i en længere periode. Vælger du at stifte et IVS holdingselskab og derefter et IVS som driftsselskab, kan du tilmed bruge den samme krone til stiftelsen af begge selskaber. Vi tilbyder at stå for registreringen af dit selskab, så det eneste du skal koncentrere dig om er, at få din forretning på benene. Registreringsservice tilvælger du, hvis du ønsker det, i vores online formular, hvori du indtaster de nødvendige oplysninger om dig og dit nye selskab.

Bestil dit IVS nu!

Selskabsform IVS som holdingselskab

I modsætning til de personligt ejede virksomheder herunder enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, kan du uden problemer bruge dit IVS i en holdingstruktur. En holdingstruktur betyder blot, at driftsselskabet er ejet af et holdingselskabet, som ejeren – dig og eventuelle øvrige ejere – kan trække penge ud af i form af udbytte. Denne model har en klar skattemæssig fordel, da der her kun skal betales selskabsskat af udbyttet frem for personlig beskatning. Der er ikke nogen reel aktivitet i holdingselskabet. Den eneste “ekstra-opgave” der medfølger i holdingstrukturen er, at der skal udarbejdes seperate regnskaber for hhv. drift- og holdingselskab.