Selskabsform IVS –Værd at vide om iværksætterselskab

I denne guide kigger vi nærmere på IVS som selskabsform. Vi kommer rundt om fordele, forskelle på IVS og ApS, og sidst men ikke mindst kan du se, hvordan du får mere hjælp til stiftelse af IVS.

Fordele ved IVS selskaber

Med IVS som selskabsform kan du drage nytte af en række fordele, som du ikke får ved andre selskabs- eller virksomhedsformer.

Herunder kan du se de mest fremtrædende fordele ved IVS selskaber:

  • Personlig hæftelse – IVS selskaber er juridisk selvstændige enheder, hvilket betyder, at du ikke hæfter personligt i tilfælde af konkurser og lignende. Ved en enkeltmandsvirksomhed hæfter du f.eks. personligt, hvis noget går galt.
  • Solidarisk hæftelse – Med selskabsform som IVS hæfter du heller ikke solidarisk med eventuelle andre ejere. Dette gør du, hvis du stifter et I/S (interessentskab). Hvis noget går galt, og den ene ejer ikke kan betale, hæfter den anden ejer også for dennes gæld. Det slipper du for med et IVS.
  • Kapitalkrav – En anden og meget vigtig fordel ved IVS selskaber er det meget lave krav om selskabskapital ved opstart. Ved stiftelse af IVS selskab skal du blot indskyde mindst DKK 1,00 for at komme i gang – herefter skal du opspare 25% af selskabets overskud, indtil du rammer DKK 50.000, som er kapitalkravet ved stiftelse af ApS (anpartsselskab).
  • Drifts- eller holdingselskab – Med et IVS kan du både lave et almindeligt driftsselskab, eller du kan bruge det som et holdingselskab med andre datterselskaber under sig. Dette giver en god dynamisk fleksibilitet, og det er en billig måde at komme i gang med dit første holdingselskab.

Men hvad skal du så egentlig vælge – IVS eller ApS? Se mere herunder:

IVS eller ApS – Hvad skal jeg vælge?

Mange nye iværksættere er i tvivl om forskellene mellem et IVS og et ApS – for hvad er forskellen egentlig?

Helt kort fortalt kan man sige, at driftsmæssigt er der næsten ingen forskel. Begge selskabsformer er underlagt årsregnskabsloven og selskabsskatteloven.

Der er dog en væsentlig forskel på disse to typer selskaber; nemlig kravet om opstartskapital.

Ved stiftelse af ApS selskaber skal du som minimum skyde DKK 50.000 ind i selskabet. Dette sikrer en vis tryghed for investorer og leverandører, men det kan samtidig også virke som et bump på vejen for den spirende iværksætter.

Ved stiftelse af IVS selskaber kan du nøjes med en selskabskapital på DKK 1,00. Du skal blot være opmærksom på, at du skal spare 25% af selskabets årlige overskud op, indtil du når en kapital på DKK 50.000 ligesom ved ApS’er.

OBS: Ønsker du at omdanne dit IVS til et ApS senere hen, kan du altid gøre dette, lige så snart kapitalkravet om DKK 50.000 er opnået.

Selskabsform IVS – Stiftelse af IVS iværksætterselskab

Ved stiftelse af et IVS iværksætterselskab er der visse krav, du skal leve op til. Du skal bl.a. udfærdige en ejerbog, oprette Nem-ID til kommunikation med de offentlige myndigheder og ikke mindst registrere ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Hos Ivsstiftelse.dk hjælper vi dig trygt og hurtigt i gang med et IVS selskab, så du kan træde speederen i bund og komme i gang med din forretning med det samme.

 

Selskabsform IVS

Selskabsform IVS står for iværksætterselskab, og det er et relativt nyt begreb, som vi har kendt til siden 2014 – rent officielt. I starten af 2014 kunne sprudlende iværksættere landet over nemlig begynde at bruge selskabsform IVS til deres firma, hvis de ønskede at stifte et selskab og ikke havde kapitalen til at stifte et ApS.

I de følgende afsnit kan du læse mere om fordelene og de vigtigste ting vedrørende IVS som selskabsform. Ønsker du at stifte et IVS selskab på et tidspunkt, har du brug for at vide mere om diverse registreringer og stiftelsesdokumenter.

Du skal bl.a. lave og føre en ejerbog, registrere stiftere, direktører og eventuelle andre ejere i selskabet, få en ekstern person til at godkende selskabskapitalen m.v. Alt dette hjælper vi dig gerne med, så du kan komme lynhurtigt og sikkert i gang med dit nye firma med IVS som selskabsform.

IVS selskabsform – Det skal du vide

En IVS selskabsform byder på flere forskellige fordele, som du kan nye godt af som erhvervsdrivende. Først og fremmest vil du opleve en meget begrænset hæftelse, da du hverken hæfter personligt eller solidarisk.

Dette betyder ganske enkelt, at hvis selskabet går konkurs og skylder penge, hæfter du ikke for andre ejeres gæld, og du hæfter højst for det beløb, du har indskudt i selskabets kapital.

En IVS selskabsform udmærker sig også som selskabsform på den måde, at du kan slippe med at betale selskabsskat, hvis du lader overskuddet blive i selskabet. Har du derimod en personligt ejet virksomhed, skal du betale fuld personskat af hele overskuddet.

Muligheden for at lade pengene stå i selskabet og kun betale selskabsskat sikrer, at du har en langt større likviditet i din forretning. Denne likviditet kan du så bruge på at vækste, tiltrække investorer, lave aftaler med leverandører o. lign.

IVS selskaber bliver mere og mere populære

Vi så de første spæde IVS selskaber blomstre op i starten af 2014. Dengang var en del erhvervsfolk og eksperter skeptiske over for den nye selskabsform, da det lave krav til startkapital ikke gav sikkerhed om kapital over for investorer og leverandører.

I løbet af de sidste år har vi dog været vidne til fødslen af flere og flere IVS selskaber. Folk har taget selskabsformen til sig, og de forhenværende skeptikere er i højere grad blevet overbevist om, at iværksættere, som vælger IVS selskaber til deres firma, også mener det alvorligt og tager deres forretninger seriøst.

Du kan derfor med ro i sindet sagtens stifte et eller flere IVS selskaber og opbygge din forretning i dag. Hvis du har brug for hjælp til stiftelsen, så sidder vi altid klar til at give en hånd med her hos Ivsstiftelse.dk.

IVS eller ApS?

Hvis du har taget beslutningen om at ville stifte et selskab frem for en personligt ejet virksomhed, så er næste spørgsmål ”IVS eller ApS?”.

Det helt korte standard svar på dette er følgende:

  • Har du DKK 50.000 eller derover til at indskyde i selskabskapital fra starten, så kan du med fordel vælge et ApS.
  • Har du ikke de DKK 50.000 liggende klar, så kan du vælge en IVS selskabsform og derefter opspare 25% af overskuddet, indtil kapitalen runder DKK 50.000, hvormed du kan omdanne til ApS.

Driftsmæssigt er der ingen forskel på et IVS eller ApS, og du kan derfor sagtens nøjes med et IVS i starten, hvis pengene ikke rækker til at stifte et ApS fra begyndelsen. Du kan blot ikke udlodde udbytte til dig selv eller andre, førend selskabets kapital når op på de DKK 50.000. Du kan dog fortsat sagtens udbetale løn til dig og selv og eventuelle ansatte.

IVS iværksætterselskab – Kom i gang for DKK 1,00

Som nævnt tidligere koster det stort set ingenting at komme i gang med et IVS iværksætterselskab. For kun DKK 1,00 kan du stifte selskabet og begynde at udvikle din forretning. Du skal formentlig have en lille smule ekstern hjælp til dokumenthåndtering og diverse registreringer, men da dette også er gældende for stiftelsen af et ApS, bør du stadig fokusere på det lave kapitalkrav på kun DKK 1,00.

Dette er også den allerstørste fordel ved et IVS iværksætterselskab, da det giver mulighed for helt nye iværksættere til at komme i gang med deres firmadrømme uden først at skulle spare op i relativt lang tid.

Vælger du at stifte et IVS holdingselskab og derefter et IVS iværksætterselskab som driftsselskab, kan du tilmed bruge den samme krone til stiftelsen af begge selskaber.

Selskabsform IVS som holdingselskab

I modsætning til de personligt ejede virksomheder herunder enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, så kan du faktisk bruge dit IVS som selskabsform til at stifte et holdingselskab.

Med dit IVS holdingselskab kan du derefter styre dine forskellige driftsselskaber og investeringer i andres selskaber, så du har et bedre overblik over din kapital og dine forretninger. Du kan trække overskud op i dit holdingselskab, hvormed du kun skal betale virksomhedsskat i stedet for personskat.