(Sponsoreret af Santander)

Der kommer et tidspunkt i de fleste virksomheders liv, hvor det er nødvendigt at søge ekstern finansiering og kapital – eksempelvis når det eksisterende produktionsapparat er forældet eller utilstrækkeligt eller måske i forbindelse med en ansøgning om patent. Vil eller kan de nuværende kapitalejere ikke rejse den fornødne kapital, er der kort fortalt to muligheder; finde kapitalen hos tredjemand eller undlade at foretage den pågældende investering. Den sidstnævnte er ikke altid en reel mulighed, og i dette indlæg får du således tre tips til, hvordan du kan finde kapital til din virksomhed.

 

Få investorer ind

En af de mest effektive måder, hvorpå du kan rejse kapital til din virksomheds drift eller ekspansionsplaner, er at lade andre investorer købe kapitalandele i dit selskab og bruge den kapital, der tilføres selskabet. Denne mulighed er som udgangspunkt givtig på særligt to punkter. For det første får du rejst den kapital, du skal bruge, og skulle der blive yderligere kapitalbehov i fremtiden, kan det være, at den pågældende investor har mod på at tilføre flere midler. For det andet er mange investorer aktive i selskabet og bidrager med mere end bare kroner og øre – også kaldet ”working capital”. Du får med andre ord viden, erfaring og et netværk ind i virksomheden, som kan understøtte væksten.

 

Ulempen ved denne finansieringsmulighed er naturligvis, at du unægtelig kommer til at afgive en del af ejerskabet og dermed også indflydelsen i selskabet. Det er de færreste virksomheder, der har succes med at tiltrække investorer, som er villige til at stille kapital til rådighed uden at modtage ejerandele den anden vej, hvorfor du skal være klar på at lukke andre ind i ejerkredsen.

 

Optag et lån

 

At optage gæld er måske den mest anvendte finansieringsmulighed af dem alle – og med god grund. Det er nemt, hurtigt og kræver som udgangspunkt ikke, at man afgiver kontrol med selskabet. Når du låner penge, er det eneste, du som sådan skal være opmærksom på, at du overholder låneaftalen. Det er selvfølgelig heller ikke gratis at låne penge. Du betaler som bekendt renter, og denne afhænger i høj grad af din virksomheds økonomiske position, dispositionens risiko samt långivers krav til afkast. Du kan således som tommelfingerregel regne med, at jo større risiko, der er forbundet med den investering, du har i tankerne, des højere rente skal du altid andet lige betale til långiver, der kan være en bank, private eller andre lånefirmaer.

 

Fonde

 

Afslutningsvist kan du under visse omstændigheder, og såfremt din virksomhed opfylder særlige betingelser, ansøge om et lån eller en kapitaltilførsel fra en af de mange private og offentlige vækstfonde, som yder finansiering til udvalgte brancher, formål eller virksomheder. Der er dog typisk forbundet en del krav hermed, hvorfor det ikke er alle og enhver, som kan forvente at kunne rejse kapital denne vej, og ofte er denne form for finansiering ikke tilstrækkeligt, hvorfor andre metoder tages i brug som supplement til at dække virksomhedens kapitalbehov.